Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις

Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις

Γενικά

Η Υπηρεσία Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις αποτελούν μία ψηφιακή συλλογή διαλέξεων που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η υπηρεσία βασίζεται στην πλατφόρμα OpenDelos που αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάρτησης, δημοσίευσης, διαχείρισης, αναζήτησης και παρακολούθησης βίντεο στο Διαδίκτυο. Το υλικό πρέπει να έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιεχόμενο.

Οι διαλέξεις μπορούν να καταγραφούν μέσω των IP καμερών εγκατεστημένων σε χώρους του ΕΚΠΑ (σε συνδυασμό με τη ζωντανή μετάδοση ή ξεχωριστά από αυτή) ή διακριτά (π.χ. βιντεοσκόπηση με κάμερα ή καταγραφή τηλεδιάσκεψης ή άλλα εργαλεία καταγραφής σε υπολογιστή). Στη πρώτη περίπτωση, οι καταγεγραμμένες διαλέξεις αναρτώνται αυτόματα στη πλατφόρμα delos μετά την ολοκλήρωσή τους ενώ στη δεύτερη περίπτωση η/ο διδάσκουσα/διδάσκων ή άλλος Διαχειριστής Περιεχομένου πρέπει να την αναρτήσει.

Σημείωση: Οι κάμερες μεταδίδουν/καταγράφουν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες ενώ το πλάνο τους περιλαμβάνει αυστηρά τη σκηνή του εδράνου, τον πίνακα και χώρο προβολής, και όχι συμμετέχοντες, π.χ. φοιτήτριες και φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση καταγεγραμμένου υλικού θα βρείτε στην Ενότητα ‘Διαχείριση & ανάρτηση υλικού’ .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων στο video[at]noc[dot]uoa[dot]gr.

Πώς τις παρακολουθώ;

Οι φοιτητές και το κοινό έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην υπηρεσία Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις μέσω της οποίας μπορούν να αναζητήσουν και να παρακολουθήσουν δημόσιες βιντεοδιαλέξεις του ενδιαφέροντος τους.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο βίντεο σύμφωνα με λέξεις κλειδιά, θεματική περιοχή, τμήμα ή όνομα Εκδήλωσης και ακαδημαϊκό έτος. Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να ταξινομηθούν αργότερα ανά δημιουργό, ημερομηνία, τίτλο ή δημοτικότητα.

 

Διαχείριση καταγραφών

Η διαδικασία τεχνικής διαχείρισης και εποπτείας των καταγραφών αλλά και καταγεγραμμένου υλικού αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Πολιτική του ΚΛΕΙΔΙ είναι να εποπτεύει και να παρέχει την πρόσβαση, δυνατότητα και διαχείριση της πλατφόρμας delos για τις παραπάνω διεργασίες. Ωστόσο η τακτική επίβλεψη & διαχείριση των καταγεγραμμένων διαλέξεων πρέπει να γίνεται σε κάθε τμήμα από τα μέλη ΔΕΠ και τους συνεργάτες τους με στόχο τον ομαλό διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας.

Η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.


Ποιοτικός έλεγχος

Οι αυτόματες καταγραφές διαλέξεων ελέγχονται δειγματοληπτικά ως προς την ποιότητα τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια ζωντανή μετάδοση και καταγραφή είναι κενή τότε απενεργοποιείται και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ενημερώνεται.

 

Επιτυχημένα παραδείγματα

  • Τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μαθηματικών, Φυσικής & Οικονομικών, παρέχουν την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής των διαλέξεων προς τους φοιτητές τους. 
  • Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κεντρικά αμφιθέατρα εκδηλώσεων μεταδίδονται ζωντανά και καταγράφονται, μετά από αίτηση των επιστημονικών υπευθύνων.

 

Συχνές ερωτήσεις

Πού μπορώ να παρακολουθήσω τις δημόσιες καταγεγραμμένες διαλέξεις;

Οι δημόσιες καταγεγραμμένες διαλέξεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:

rec.uoa.gr

Για την εμφάνιση αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη επιλογή Τμήματος ή άλλων κριτήριων αναζήτησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις, στην παράγραφο ‘Πώς τις παρακολουθώ’;

 

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια καταγεγραμμένη μετάδοση;

Μια καταγεγραμμένη μετάδοση μαθήματος ή εκδήλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • Ως εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε ασύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως των φοιτητών ή σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως ή μη.
  • Για αναστοχασμό από τον διδάσκοντα πάνω στη διδασκαλία.
  • Ως προβολή των δραστηριοτήτων Τμημάτων του Ιδρύματος.

 

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν μια καταγεγραμμένη διάλεξη / γεγονός;

Τα καταγεγραμμένα βίντεο διαλέξεων/γεγονότων είναι προσβάσιμα ανάλογα με το επίπεδο δημοσιοποίησης που έχει ορίσει ο υπεύθυνος στην αίτηση του ή από το περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου.

Η πλειονότητα των καταγεγραμμένων διαλέξεων είναι ανοικτής πρόσβασης προς όλους.

 

Είναι εγγυημένη η καταγραφή των διαλέξεων ;

Η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.

 

Πώς θα έχω δυνατότητα διαχείρισης σε καταγεγραμμένες διαλέξεις μαθημάτων ως μέλος ΔΕΠ, στις οποίες είμαι υπεύθυνος;

Ο διδάσκοντας αυτόματα αποκτά δυνατότητα διαχείρισης του καταγεγραμμένου υλικού, κάνοντας είσοδο του στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού.

Περισσότερες οδηγίες για την πρόσβαση και διαχείριση στο υλικό δίνονται στο ανοικτό μάθημα Eclass ΄Κατάρτιση στην πλατφόρμα Delos’ :

 

Πώς θα έχω δυνατότητα διαχείρισης σε καταγεγραμμένες διαλέξεις μαθημάτων μέλους ΔΕΠ, με το οποίο συνεργάζομαι;

Πρόσβαση στη διαχείριση καταγεγραμμένου υλικού μπορεί να αποκτήσει ένας συνεργάτης μέλους ΔΕΠ, έπειτα από γραπτή επικοινωνία με την υπηρεσία Ακαδημαϊκών Βιντεοδιαλέξεων (με κοινοποίηση προς την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα και έγκριση από αυτόν). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην υπό-ενότητα ‘Διαχείριση και Ανάρτηση υλικού’ .

 

Πώς μπορώ να οριστώ ως Διαχειριστής Τμήματος;

Πρόσβαση στην διαχείριση καταγεγραμμένου υλικού αλλά και προγραμματισμό ζωντανών μεταδόσεων για ένα ολόκληρο Τμήμα ή Τμήματα μπορεί να αποκτήσει ένα μέλος του Διοικητικού ή Τεχνικού προσωπικού ενός Τμήματος. Η αίτηση γίνεται έπειτα από γραπτή επικοινωνία μέσω email με την υπηρεσία Ακαδημαϊκών Βιντεοδιαλέξεων, εφόσον υπάρχει η σχετική συνεννόηση με τον πρόεδρο των αντίστοιχων τμημάτων (με κοινοποίηση προς την/τον πρόεδρο).

 

Για πόσο διάστημα είναι διαθέσιμο το καταγεγραμμένο υλικό;

Το καταγεγραμμένο υλικό διατηρείται όσο επιθυμεί η διδάσκουσα/διδάσκων. Σε περίπτωση ανάγκης διαγραφής ή μεταφοράς για λόγους εξοικονόμησης πόρων  ενημερώνεται εκ των προτέρων  η διδάσκουσα/διδάσκων..

 

Θέλω να προσθέσω / αναρτήσω νέο πολυμεσικό υλικό στην πλατφόρμα και δεν βρίσκω το μάθημα που διδάσκω. Πως μπορώ να το καταχωρήσω;

Για την καταχώρηση ενός νέου μαθήματος αποστείλετε μήνυμα στην υπηρεσία στο email video[at]noc[at]uoa[dot]gr, αναγράφοντας στον τίτλο ‘Προσθήκη Νέου Μαθήματος’ και στο κυρίως σώμα τις πληροφορίες του μαθήματος (όνομα με μικρά, υπεύθυνος καθηγητής, εξάμηνο, κωδικό γραμματείας).

 

Χρειάζεται να κάνω είσοδο με ιδρυματικό λογαριασμό για να παρακολουθήσω δημόσιες καταγεγραμμένες διαλέξεις ως απλός χρήστης;

Όχι οι δημόσιες καταγεγραμμένες διαλέξεις δεν απαιτούν σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.

 

Πώς έχω πρόσβαση στα ιδιωτικά μου βίντεο ως Διδάσκων;

 Για πρόσβαση στα ιδιωτικά βίντεο πρέπει να συνδεθείτε με το ιδρυματικό λογαριασμό σας. Πρόσβαση σε αυτά έχετε μόνο εσείς και όσοι διαχειριστές περιεχομένου έχω τέτοιο δικαίωμα (διαχειριστής περιεχομένου τμήματος ή συνεργάτης που του έχετε εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα).

 

Μπορώ να αποθηκεύσω τα καταγεγραμμένα βίντεο τοπικά στον υπολογιστή μου ως φοιτητής;

Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται για απλούς χρήστες.

 

Μπορώ να αιτηθώ μια μετάδοση/καταγραφή μαθήματος ή εκδήλωσης σε μέρες Αργιών, Σαββατοκύριακα ή περιόδους παύσης;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα εφόσον στην αίτηση δηλωθεί ως έκτακτη μετάδοση/καταγραφή.

 

Παρέχεται η δυνατότητα δανεισμού και χρήσης εξοπλισμού βιντεοσκόπησης που διαθέτει το ΚΛΕΙΔΙ για εκπαιδευτικές δραστηριότητες;

Ναι, σε περίπτωση που προσωπικό του ΕΚΠΑ ενδιαφέρεται να αναλάβει την παραγωγή πολυμεσικού υλικού το ΚΛΕΙΔΙ παρέχει την δυνατότητα δανεισμού εξοπλισμού βιντεοσκόπησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε στην διεύθυνση email της υπηρεσίας Βιντεοδιαλέξεων.