Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις » Διαχείριση & ανάρτηση περιεχομένου

Διαχείριση & ανάρτηση περιεχομένου

Δικαίωμα ανάρτησης, δημοσίευσης και διαχείρισης καταγεγραμμένων βίντεο στην πλατφόρμα Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις έχουν διδάσκουσες και διδάσκοντες (π.χ. μέλη ΔΕΠ) μέσω του κεντρικού ιδρυματικού λογαριασμού τους. Επίσης δικαίωμα ανάρτησης, δημοσίευσης και διαχείρισης βίντεο, για λογαριασμό μελών ΔΕΠ έχουν:

  • διοικητικό/τεχνικό προσωπικό τμημάτων με λογαριασμό Διαχειριστή Τμήματος στην υπηρεσία delos.
  • διοικητικό/τεχνικό ή διδακτικό προσωπικό τμημάτων με λογαριασμό Προσωπικού Υποστήριξης στην υπηρεσία delos, κατόπιν αίτησης στην υπηρεσία βιντεοδιαλέξεων  μέσω email

Ως προς την διαχείριση παρέχονται διάφορες δυνατότητες διαχείρισης των βίντεο που έχουν αναρτηθεί ή καταγραφεί αυτόματα από ζωντανές μεταδόσεις, όπως η αναγραφή πληροφοριών (μεταδεδομένων), επιλογές που αφορούν την ιδιωτικότητα των βίντεο, επιπλέον ανάρτηση διαφανειών, επεξεργασία κ.α.

Η διαχείριση του περιεχομένου και εμπλουτισμούς των πληροφοριών  είναι στην ευχέρεια  της/του διδάσκουσας/διδάσκοντα. Οποιαδήποτε επέμβαση, επεξεργασία ή διαγραφή του υλικού από διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ. Η διατήρηση  του περιεχόμενου  στην πλατφόρμα καθορίζεται από την πολιτική διαχείρισης περιεχομένου του ΚΛΕΙΔΙ.

Η εγγραφή του μέλους ΔΕΠ στην υπηρεσία delos πραγματοποιείται αυτόματα κατά την πρώτη σύνδεση σε αυτήν με τον ιδρυματικό λογαριασμό του, χωρίς κάποια αίτηση.

Από τη στιγμή που ένα βίντεο έχει δημοσιευτεί στην πλατφόρμα Ακαδημαϊκών Βιντεοδιαλέξεων, στη συνέχεια μπορεί να γίνει διαθέσιμο και από άλλες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα στην Ηλεκτρονική Τάξη eClass, μέσω δημοσίευσης του συνδέσμου. Δεν υποστηρίζεται, προς το παρόν, η δυνατότητα embedding κώδικα για αναπαραγωγή σε ιστοσελίδες.

Οδηγίες/Κατάρτιση

Αναλυτικές οδηγίες  για την χρήση της υπηρεσίας delos, την πρόσβαση και διαχείριση του καταγεγραμμένου περιεχομένου παρατίθενται  στο  ανοικτό μάθημα  ‘Κατάρτιση στην Πλατφόρμα Opendelos’. Στο μάθημα παρέχονται:

  1. Ενημερωτικές πληροφορίες για την λειτουργία της πλατφόρμας OpenDelos
  2. Σενάρια & παραδείγματα χρήσης της πλατφόρμας σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους διδασκαλίας
  3. Εγχειρίδια για την Ανάρτηση και διαχείριση πολυμορφικού περιεχομένου
  4. Εγχειρίδια για την δημιουργία και καταγραφή περιεχομένου από Διδάσκοντες με την χρήση άλλων εφαρμογών

Εγγραφείτε στο παραπάνω μάθημα eClass ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες προσθήκες εκπαιδευτικού υλικού.

Η πλατφόρμα OpenDelos δίνει ευέλικτες δυνατότητες ως προς την διαχείριση του περιεχομένου σε διάφορα επίπεδα διαχειριστών περιεχομένου. Εάν είστε τεχνικό προσωπικό κάποιου τμήματος/τομέα και επιθυμείτε να αναλάβετε την διαχείριση υλικού ενός τμήματος ή ενός συνόλου μαθημάτων μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο video[at]noc[dot]uoa[dot]gr για να σας δημιουργήσουμε λογαριασμό Διαχειριστή Τμήματος ή Προσωπικού Υποστήριξης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητο να δηλωθούν τα μαθήματα του μέλους ΔΕΠ που θα αναλάβει το Προσωπικό Υποστήριξης.