Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Βιντεοσκόπηση

Βιντεοσκόπηση

Η βιντεοσκόπηση υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, διαμέσου του εμπλουτισμού της παραδοσιακής μάθησης με ψηφιακό μαθησιακό πολυμεσικό υλικό.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαλέξεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και στο πλαίσιο σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δράσεων, έργων, κ.α..

Η υπηρεσία βιντεοσκόπησης στοχεύει στην ενίσχυση των δράσεων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να εμπλουτιστούν με εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση σειράς διαλέξεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αλλά και η βιντεοσκόπηση ανεξάρτητων διαλέξεων στα πλαίσια σεμιναρίων, συνεδρίων, κ.α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βιντεοσκόπησης διακρίνονται σε 2 είδη:

Σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα

Η κεντρική αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί και ως στούντιο για βιντεοσκόπηση.

Διαθέτει ειδικό φωτισμό και κάμερα υψηλής ανάλυσης για την παραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας.

Οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να προσέλθει στην αίθουσα και να βιντεοσκοπήσει σειρά διαλέξεων που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει και άλλες αίθουσες σε διάφορα τμήματα και σχολές, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό κατάλληλο για αυτόματη βιντεοσκόπηση.

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες αυτές προκειμένου να βιντεοσκοπήσουν τα μαθήματα τους ή άλλες εκδηλώσεις (π.χ. σεμινάρια).

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τις κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης.

Με φορητό εξοπλισμό

Οι χρήστες που επιθυμούν τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων στα πλαίσια σεμιναρίων ή συνεδρίων, μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προκειμένου να τους διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τον απαραίτητο φορητό εξοπλισμό βιντεοσκόπησης.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο για περιορισμένης διάρκειας βιντεοσκόπηση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας απαιτεί την έγκαιρη συνεννόηση και την υποβολή αιτήματος χρήσης της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk).