Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Ενημέρωση και Εκπαίδευση

Για την εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και την τεχνική υποστήριξη, δεδομένης της ταχείας διείσδυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και πολυμέσων και της προβλεπόμενης αύξησης της χρήσης τους, είναι αναγκαία η συνεργασία με τα ακαδημαϊκά τμήματα.

Η διάχυση τεχνογνωσίας, διαμέσου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα τμήματα και της εκπαίδευσης των τεχνικών των τμημάτων, αποτελεί μέρος της πρακτικής του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Σκοπός είναι η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ να πραγματοποιείται σε πρώτο επίπεδο τοπικά από τους τεχνικούς υποστήριξης του κάθε τμήματος και σε δεύτερο επίπεδο από το τεχνικό προσωπικό του ΚΛΕΙΔΙ. 

Επιπλέον, απαιτείται η συνεχής ενημέρωση των μελών ΔΕΠ σχετικά με τις δυνατότητες των υπηρεσιών αυτών προκειμένου να τις ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. 

Μερικές τυπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα τμήματα είναι οι εξής:

  • Μελέτη και επίβλεψη εγκατάστασης διαδικτυακών καμερών υψηλής ανάλυσης στα αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας των τμημάτων. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης επιβαρύνει το κάθε τμήμα ή έργο.
  • Μελέτη και επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού βιντεοδιάσκεψης. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης επιβαρύνει το κάθε τμήμα ή έργο.
  • Παροχή συμβουλών για την τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών πολυμέσων (ζωντανές μεταδόσεις, βιντεοσκόπηση, τηλεδιάσκεψη) στα πλαίσια εκδηλώσεων ή συνεδρίων κ.α., που διοργανώνουν τα μέλη ΔΕΠ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκπαίδευση των τεχνικών των τμημάτων.

Αναλυτική ενημέρωση και περισσότερες  πληροφορίες για την εκπαίδευση μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος.