Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Επεξεργασία Βίντεο

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την επεξεργασία και παραγωγή εκπαιδευτικού πολυμεσικού περιεχομένου και παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης, μοντάζ και παραγωγής ψηφιακού βίντεο.

Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν συνεννόησης με το ΚΛΕΙΔΙ για περιορισμένης διάρκειας βίντεο και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε ανθρώπινους πόρους και σε εξοπλισμό. 

Ψηφιοποίηση

Το ΚΛΕΙΔΙ παρέχει την υπηρεσία επεξεργασία ψηφιακού βίντεο και δια-κωδικοποίησης ψηφιακών αρχείων βίντεο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υποδομών δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να βιντεοσκοπήσουν τις διαλέξεις τους, είτε σε κλασικές αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, είτε σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης. Οι χρήστες όμως, δε διαθέτουν ούτε τις απαραίτητες γνώσεις, ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να ψηφιοποιήσουν το βίντεο από την πρωτογενή ψηφιακή, μορφή, σε ψηφιακή μορφή κατάλληλα κωδικοποιημένη. Την παραπάνω ανάγκη έρχεται να καλύψει η υπηρεσία ψηφιοποίησης, δίνοντας στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις διαλέξεις του σε ψηφιακή μορφή ή/και να τις διαθέσει μέσω του Διαδικτύου.

Μοντάζ

Το ΚΛΕΙΔΙ παρέχει την υπηρεσία ψηφιακού μοντάζ σε υλικό βίντεο. Είναι δυνατή η επεξεργασία ψηφιακού βίντεο σε οποιαδήποτε μορφή προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του και να μετατραπεί σε υλικό υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση. Η διαδικασία του μοντάζ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές ή με συνεργαζόμενους σκηνοθέτες. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μπορεί να παραδοθεί σε διάφορες μορφές ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, πχ. σε DVD για παρουσίαση σε τάξη ή σε ψηφιακό αρχείο κατάλληλο για διάθεση στο Διαδίκτυο.

Παραγωγή DVD

Οποιοδήποτε υλικό βίντεο, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία, ψηφιοποίηση ή μοντάζ, μπορεί να παραδοθεί σε μορφή DVD για χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σημείωση: το ΚΛΕΙΔΙ δε διαθέτει εξοπλισμό για τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων DVD. Από το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ) παραδίδεται ένα DVD μήτρα με το υλικό, και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αναπαραγωγή του σε πολλαπλά αντίτυπα, αν το επιθυμούν.