Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ηλεκτρονική Τάξη eClass

Ηλεκτρονική Τάξη eClass

Η Ηλεκτρονική Τάξη (eclass.uoa.gr) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Η ενσωμάτωση των μεθόδων ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής οργάνωσης και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών διευκολύνοντας την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Οι βασικοί στόχοι της Ηλεκτρονικής Τάξης eClass είναι:

 • Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
   
 • Η ηλεκτρονική οργάνωση και παρουσίαση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, εργασίες, παρουσιάσεις, κλπ).
   
 • Η εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου.
   
 • Η ευκολία στη χρήση από διδάσκοντες και φοιτητές χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
   
 • Η δομημένη και ενιαία παρουσίαση των μαθημάτων.

Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων που φιλοξενεί η Ηλεκτρονική Τάξη, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, ανήκουν στους συγγραφείς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Helpdesk.

Πρόσβαση: Ηλεκτρονική τάξη eClass

Σημείωση: Η Ηλεκτρονική Τάξη (eclass.uoa.gr) βασίζεται στην ελληνική ανοικτή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass.