Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Κατάλογος Χώρων με Διαδικτυακές Κάμερες

Το ΕΚΠΑ υποστηρίζει την μετάδοση ή/και καταγραφή διαλέξεων σε χώρους εκδηλώσεων και διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Η δραστηριότητα αυτή είναι σύννομη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo[at]uoa[dot]gr. 

Δείτε στο σύνδεσμο Αίτηση Μεταδόσεων – Καταγραφών’ για το πως αιτείστε.

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: video[at]noc[dot]uoa[dot]gr.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.

Αναζητήστε τον χώρο στους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με την Σχολή .