Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Κατάλογος Χώρων με Διαδικτυακές Κάμερες

Μετάδοση και καταγραφή διαλέξεων σε χώρους του ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ υποστηρίζει την μετάδοση ή/και καταγραφή διαλέξεων σε χώρους εκδηλώσεων και διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Η δραστηριότητα αυτή είναι σύννομη, σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 77/2016 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις 

Προκειμένου να ενεργοποιήσετε την ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή, αιτηθείτε στον ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: video [at] noc [dot] uoa [dot] gr.

Σημείωση: Οι κάμερες μεταδίδουν/καταγράφουν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες ενώ το πλάνο τους περιλαμβάνει αυστηρά τη σκηνή του εδράνου, τον πίνακα και χώρο προβολής, και όχι συμμετέχοντες, π.χ. φοιτήτριες και φοιτητές.

Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρο 12, ν. 2472/1997) επικοινωνήστε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Παρακαλώ, σημειώστε ότι η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.

Aκολουθεί ο κατάλογος με τους χώρους.

Πρυτανεία

 • Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος
 • Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης
 • Αίθουσα τελετών 

Kτήριο Κωστή Παλαμά

 • Αίθουσα εκδηλώσεων

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 • Αίθουσα ΓΔ 
 • Αίθουσα Υ3  

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

 • Μικρό Αμφιθέατρο - Αρεταίειο
 • Αμφιθέατρο Iπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου
 • Αμφιθέατρο Αιγηνήτειου Νοσοκομείου

 Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Αμφιθέατρο 2oυ Ορόφου

Τμήμα Οδοντιατρικής 

 • Αίθουσα Α.Δ. Β' ΟΡΟΦΟΥ

Θεολογική Σχολή

 • Αίθουσα Οπτικών Μέσων
 • Κεντρικό Αμφιθέατρο

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Συνεδριακό κέντρο - Αμφιθέατρο Αριστοτέλης

Τμήμα Βιολογίας

 • Αμφιθέατρο 11A
 • Αίθουσα Π. Βλάχος

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

 • Αμφιθέατρο Γ10 (Δρακόπουλος)
 • Αίθουσα Γ6
 • Αίθουσα Γ9
 • Αίθουσα Γ14

Τμήμα Μαθηματικών 

 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ22
 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ23
 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ24
 • Αίθουσα Γ32
 • Αίθουσα Γ22
 • Αίθουσα 22
 • Αίθουσα Εργαστηρίου Α

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Αμφιθέατρο Α1
 • Αμφιθέατρο Α2
 • Κεντρικό Αμφιθέατρο
 • Αίθουσα Ε
 • Αίθουσα ΣΤ
 • Αίθουσα Z
 • Αίθουσα Δ

Τμήμα Φυσικής

 • Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ
 • Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
 • Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 • Αίθουσα ΚΩΤΣΑΚΗ

Τμήμα Χημείας 

 • Αμφιθέατρο ΦΜ3
 • Αίθουσα ΑΝΟΧ
 • Αίθουσα ΑΝΑΧ
 • Αίθουσα ΧΠΕΡ

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Αίθουσα 412
 • Αίθουσα 416

Φιλοσοφική Σχολή

 • Αμφιθέατρο ΑULA
 • Αμφιθέατρο 311
 • Αμφιθέατρο 434
 • Αμφιθέατρο 437
 • Αμφιθέατρο 442
 • Αίθουσα 538