Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ζωντανές Μεταδόσεις

Περιγραφή

Διαλέξεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μαθημάτων ή εκδηλώσεων, σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης ή αμφιθέατρα, μπορούν να μεταδοθούν ζωντανά, καθώς και να καταγράφονται, μέσω Διαδικτύου (μαζί και με τις αντίστοιχες διαφάνειες).

Οι χρήστες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις,  χρειάζεται να εγκαταστήσουν το κατάλληλο λογισμικό στον προσωπικό τους υπολογιστή (flash player) ο οποίος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ηχεία ή ατομικά ακουστικά. Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν και τις διαφάνειες ή τον ηλεκτρονικό πίνακα, εφόσον μεταδίδονται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη μετάδοση μπορεί να είναι ελεγχόμενη μέσω κωδικού, ώστε να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές ενός τμήματος.

Η μετάδοση της διάλεξης μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη εγγραφή της, ώστε να είναι διαθέσιμη εκ των υστέρων στους ενδιαφερόμενους.

Η οργάνωση του μαθήματος και η διάθεση του μέσω του Διαδικτύου μπορεί να βασιστεί στην Ηλεκτρονική Τάξη e-Class ή/και σε μέσα δημοσίευσης βίντεο στο Διαδίκτυο, όπως οι Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις. 

Υπηρεσίες

 • Παροχή εξυπηρετητών μετάδοσης βίντεο (video streaming server) τύπου Wowza.
 • Ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην κεντρική αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.
 • Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης μετάδοσης διαλέξεων (βίντεο/ήχος και διαφάνειες) στα πλαίσια εκδηλώσεων και προγράμματος σπουδών σε χώρους που είναι εξοπλισμένοι με Διαδικτυακή Κάμερα.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιεί κεντρικά το ΕΚΠΑ.

Τεχνικές προϋποθέσεις

 • Χώρος: Ο χώρος διδασκαλίας ή εκδηλώσεων χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, δηλαδή να διαθέτει μικρόφωνο, μίκτη ήχου και μία διαδικτυακή ψηφιακή κάμερα. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση φορητού εξοπλισμού (κάμερα, μίκτης, μικρόφωνα, υπολογιστής).  
 • Τεχνική υποστήριξη: 
  • Στην περίπτωση διαδικτυακής κάμερας, η μετάδοση πραγματοποιείται αυτόματα. Παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) για εκδηλώσεις που οργανώνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Στην περίπτωση φορητού εξοπλισμού απαιτείται τεχνικό προσωπικό που θα χειρίζεται την κάμερα και τον εξοπλισμό μετάδοσης
 • Εξυπηρετητές: Απαιτείται εξυπηρετητής μετάδοσης εικονοροών. Παρέχεται από το ΚΛΕΙΔΙ.

Πώς θα αποκτήσετε μία υπηρεσία

1. Αν θέλετε να προγραμματίσετε τη ζωντανή μετάδοση μιας διάλεξης από ένα αμφιθέατρο ή μία αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματός σας,

 • ελέγξτε εάν ο χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και αιτηθείτε
 • απευθυνθείτε στο τεχνικό προσωπικό του Τμήματος σας για να φροντίσουν για τον εξοπλισμό της αίθουσας. Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου και να ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού στην αίθουσα, καθώς και τις οδηγίες σχετικά με τη μετάδοση μέσω των διαθέσιμων εξυπηρετητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη ζωντανών μεταδόσεων επικοινωνήστε στο email video [at] noc [dot] uoa [dot] gr.

3. Για κάλυψη εκδηλώσεων με φορητό εξοπλισμό απαιτείται επικοινωνία τέσσερις εβδομάδες πριν την εκδήλωση. 

Ζωντανές μεταδόσεις διαλέξεων (Webcasts) - Επιτυχημένα παραδείγματα

 • Τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχουν στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα Τμήματα αυτά, καθώς και την καταγραφή τους. 
 • Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κεντρικά αμφιθέατρα εκδηλώσεων μεταδίδονται ζωντανά και καταγράφονται, μετά από αίτηση των επιστημονικών υπευθύνων.