Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ζωντανές Μεταδόσεις

Περιγραφή

 

Διαλέξεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μαθημάτων ή εκδηλώσεων, σε χώρους του ΕΚΠΑ, μπορούν να μεταδοθούν ζωντανά, καθώς και να καταγράφονται, μέσω Διαδικτύου, εφόσον οι χώροι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας delos.uoa.gr.

Οι ζωντανές μεταδόσεις και συλλογή βιντεοδιαλέξεων έχει σχεδιαστεί ως μια βοηθητική υπηρεσία στην καθ’ έδρας διδασκαλία και απευθύνεται προς φοιτήτριες/φοιτητές.

Οι χρήστες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν κάποιο λογισμικό στον προσωπικό τους υπολογιστή, στο tablet ή το κινητό τους. Κάθε συσκευή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ηχεία ή να χρησιμοποιούνται  ακουστικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη μετάδοση μπορεί να είναι είτε ανοικτή προς όλους είτε ελεγχόμενη μέσω κωδικού ανά τμήμα ή ανά μάθημα, ώστε να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης περιορισμένη ομάδα χρηστών.

Η μετάδοση της διάλεξης μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη αυτόματη εγγραφή της, ώστε να είναι διαθέσιμη εκ των υστέρων στους ενδιαφερόμενους.

Η οργάνωση των καταγεγραμμένων διαλέξεων και η διάθεση τους μέσω του Διαδικτύου πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Delos. Eπιπλέον, οι διαλέξεις μπορούν να αναρτηθούν σε δεύτερο στάδιο στην Ηλεκτρονική Τάξη e-Class. 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη μετάδοση/καταγραφή εκδηλώσεων που πραγματοποιεί κεντρικά το ΕΚΠΑ.
  • Παροχή εξυπηρετητών μετάδοσης βίντεο (video streaming server) τύπου Wowza.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τεχνικούς των Τμημάτων για την προμήθεια, εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και σύνδεσή του με την υπηρεσία.

Τεχνικές προϋποθέσεις για μετάδοση διάλεξης

  • Χώρος: Ο χώρος διδασκαλίας ή εκδηλώσεων χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, δηλαδή να διαθέτει μικρόφωνο, μίκτη ήχου και μία διαδικτυακή ψηφιακή κάμερα. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση φορητού εξοπλισμού (κάμερα, μίκτης, μικρόφωνα, υπολογιστής). 
  • Τεχνική υποστήριξη: Στην περίπτωση διαδικτυακής κάμερας, η μετάδοση πραγματοποιείται αυτόματα. Παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) για εκδηλώσεις που οργανώνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Στην περίπτωση φορητού εξοπλισμού απαιτείται τεχνικό προσωπικό που θα χειρίζεται την κάμερα και τον εξοπλισμό μετάδοσης. Εξυπηρετητές: Απαιτείται εξυπηρετητής μετάδοσης εικονοροών. Παρέχεται από το ΚΛΕΙΔΙ.

Πώς τις παρακολουθώ;

Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις διαλέξεων στον σύνδεσμο:

live.uoa.gr

Στον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες ζωντανές μεταδόσεις στο ΕΚΠΑ. Ο σύνδεσμος μιας συγκεκριμένης ζωντανής μετάδοσης ενεργοποιείται και εμφανίζεται ακριβώς την ώρα που έχει προγραμματιστεί και είναι διαθέσιμος μέχρι την προγραμματισμένη ώρα λήξης της. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος δεν εμφανίζεται ο σύνδεσμος. Ανάλογα με τις επιλογές πρόσβασης, αφότου επιλεχθεί ο σχετικός σύνδεσμος μετάδοσης, ο χρήστης θα κληθεί σε δεύτερο στάδιο να πληκτρολογήσει κάποιο σχετικό κωδικό (εφόσον αυτός έχει ορισθεί από τον υπεύθυνο της μετάδοσης).

Διδάσκουσες/διδάσκοντες αλλά και φοιτητές μπορούν να ενημερώνουν την υπηρεσία στην διεύθυνση email επικοινωνίας για τυχόν τεχνικά προβλήματα, ζητήματα κάδρου της κάμερας, κα. ώστε να αντιμετωπίζονται από το τεχνικό προσωπικό  το συντομότερο δυνατό.

Πρόγραμμα μεταδόσεων

Για να επαληθεύσετε εάν μια μετάδοση έχει προγραμματιστεί ελέγχετε το πρόγραμμα μεταδόσεων στο σύνδεσμο:

schedule.uoa.gr

Για να αναζητήσετε μια μετάδοση επιλέξτε το ‘Τμήμα’ που αφορά η μετάδοση. Επίσης, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μεταδόσεων της ημέρας σε λίστα επιλέγοντας ‘Πρόγραμμα ημέρας’. Το Πρόγραμμα Μεταδόσεων εμφανίζει τις προγραμματισμένες μεταδόσεις για το διάστημα των επόμενων 14 ημερών.

Διαχείριση μεταδόσεων

Η διαδικασία τεχνικής διαχείρισης και εποπτείας των ζωντανών μεταδόσεων αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Πολιτική του ΚΛΕΙΔΙ είναι να εποπτεύει και να παρέχει την πρόσβαση, δυνατότητα και διαχείριση της πλατφόρμας delos για τις παραπάνω διεργασίες. Ωστόσο η τακτική επίβλεψη & διαχείριση των διαλέξεων πρέπει να γίνεται σε κάθε τμήμα από τα μέλη ΔΕΠ και τους συνεργάτες τους με στόχο τον ομαλό διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας.

Η υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.

Ποιοτικός έλεγχος

Οι ζωντανές μεταδόσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά ως προς την ποιότητα τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια ζωντανή μετάδοση είναι κενή τότε απενεργοποιείται και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ενημερώνεται μέσω email.

Συχνές ερωτήσεις ζωντανών μεταδόσεων

Τι υποστηρίζεται από την υπηρεσία;

Ενημερωθείτε για τις επιμέρους δυνατότητες της υπηρεσίας άνω στην Παράγραφο ‘Περιγραφή’.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω μια ζωντανή μετάδοση;

Για να παρακολουθήσει κάποιος χρήστης μια ζωντανή μετάδοση χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο των ζωντανών μεταδόσεων: live.uoa.gr

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μετάδοση και τι προβάλλεται;

Οι ζωντανές μεταδόσεις διαλέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύγχρονη διδασκαλία μαθημάτων σε μεγάλα κοινά (200-400 άτομα). Η χρήση ζωντανών μεταδόσεων από εξοπλισμένες χώρους διδασκαλίας προτείνεται ειδικά στην περίπτωση χρήσης πίνακα.

Επιπρόσθετα, η ζωντανή μετάδοση παρέχεται ως συμπληρωματική υπηρεσία στην καθ’ έδρας διδασκαλία και απευθύνεται προς φοιτήτριες/φοιτητές και γενικότερα για άτομα που αδυνατούν να παραστούν με φυσική παρουσία στο χώρο της διάλεξης.

Η δικτυακή κάμερα έχει κάδρο και εστίαση τον πίνακα ή/και την οθόνης προβολής. Παράλληλα, με την μετάδοση εικόνας από την αίθουσα διδασκαλίας παρέχεται και η δυνατότητα μετάδοσης των διαφανειών μιας παρουσίασης.

Ποιος έχει πρόσβαση στις ζωντανές μεταδόσεις;

Οι ζωντανές μεταδόσεις είναι προσβάσιμες ανάλογα με το είδος δημοσιοποίησης που έχει ορίσει η/ο διδάσκουσα/διδάσκων ή υπεύθυνος στην ηλεκτρονική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο ‘Αίτηση Μεταδόσεων - Καταγραφών’.

Η δραστηριότητα μετάδοσης ή/και καταγραφής είναι σύννομη;

Η δραστηριότητα αυτή είναι σύννομη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Είναι εγγυημένη η καταγραφή/ζωντανή μετάδοση διαλέξεων;

Η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  ζωντανή μετάδοση λόγω της σύνθετης και αυτόματης τεχνικής λύσης.

Είμαι διδάσκων. Τι χρειάζεται να λάβω υπόψη όταν αιτηθώ μια μετάδοση;

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες στον σύνδεσμο ‘Οδηγίες προς διδάσκοντες’(σύνδεσμος).

Σε ποιους χώρους είναι τοποθετημένες οι δικτυακές κάμερες;

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Κατάλογος χώρων με δικτυακές κάμερες’ (σύνδεσμος) ώστε να ενημερωθείτε που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ζωντανή μετάδοση.

Πού μπορώ να δω ότι έχει προγραμματιστεί μία μελλοντική ζωντανή μετάδοση για επιβεβαίωση και ενημέρωση;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο Πρόγραμμα μελλοντικών μεταδόσεων από τον σύνδεσμο schedule.uoa.gr, επιλέγοντας αντίστοιχα το Τμήμα στο οποίο έχει προγραμματιστεί μετάδοση.

Η χρήση του παραπάνω συνδέσμου χρησιμεύει και ως επιβεβαίωση και ενημέρωση μελλοντικών προγραμματισμένων μεταδόσεων για τον διδάσκοντα και τους φοιτητές.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα εμφανίζονται οι προγραμματισμένες ζωντανές μεταδόσεις για τις επόμενες 14 ημέρες.

Πού μπορώ να παρακολουθήσω αναλυτική λίστα πληροφοριών με τις τρέχουσες μεταδόσεις όλου του ιδρύματος για την τρέχουσα ημέρα;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή στον σύνδεσμο Πρόγραμμα μελλοντικών μεταδόσεων schedule.uoa.gr και πατώντας στην επιλογή ‘Τρέχουσα Ημέρα’ να δείτε σε πραγματικό χρόνο τον κατάλογο των ζωντανών μεταδόσεων σε όλα τα τμήματα αλλά και την εξέλιξη τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χρειάζεται να εισέλθω με ιδρυματικό λογαριασμό για να παρακολουθήσω ζωντανές μεταδόσεις ως απλός χρήστης;

Συνήθως όχι. Χρειάζεται μόνο εφόσον  η  συγκεκριμένη ζωντανή μετάδοση  έχει ορισθεί ως περιορισμένης πρόσβασης με ιδρυματικό λογαριασμό. Το παράθυρο σύνδεσης με το λογαριασμό εμφανίζεται αυτόματα και δεν απαιτείται η  εκ των προτέρων σύνδεση (login) στην πλατφόρμα.