Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ζωντανές Μεταδόσεις » Οδηγίες προς διδάσκοντες

Οδηγίες προς διδάσκοντες

Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες μαθημάτων και οι υπεύθυνοι εκδηλώσεων παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω.

Διαχείριση προγραμματισμένης μετάδοσης διάλεξης

 • Η/Ο διδάσκουσα/διδάσκων να διεξάγει τη διάλεξη εντός της προγραμματισμένου διαστήματος μετάδοσης/καταγραφής διάλεξης. Το πρόγραμμα μιας μετάδοσης/καταγραφής τηρείται αυτόματα, δηλαδή ξεκινά και ολοκληρώνεται αυτόματα την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και λήξης. Εκτός του προγραμματισμένου διαστήματος,  ο σύνδεσμος της μετάδοσης δεν εμφανίζεται στη σελίδα των ζωντανών μεταδόσεων live.uoa.gr .
 • Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ενδεχομένως στον ίδιο χώρο να ακολουθεί επόμενο μάθημα.
 • Τα στοιχεία προγραμματισμού μιας διάλεξης μπορούν να ελεγχθούν, ανά πάσα στιγμή, στην ιστοσελίδα του προγράμματος  μεταδόσεων της πλατφόρμας delos, επιλέγοντας το σχετικό τμήμα. Σημειώνεται ότι το χρονικό εύρος εμφάνισης είναι αυτό των επόμενων 14 ημερών. Συστήνεται ο έλεγχος προγραμματισμού να γίνεται α) τακτικά από τον υπεύθυνο καθηγητή, με στόχο την γενική ομαλή λειτουργία του προγραμματισμού, και β) προτού την αποστολή email στην ομάδα διαχείρισης που αφορά το πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τακτικών ζωντανών μεταδόσεων ακολουθεί αυτοματοποιημένα τις ημερομηνίες προγράμματος του εξαμήνου. Μετά τη λήξη του εξαμήνου οποιαδήποτε διάλεξη πρέπει να αιτηθεί ως έκτακτη.  Επίσης έκτακτες διαλέξεις μπορούν να δηλωθούν σε Σαβ/κα ή Αργίες.

Οι ημερομηνίες εξαμήνου ορίζονται ξεχωριστά για κάθε Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του εκάστοτε Τμήματος και σε συνεννόηση με την αντίστοιχη γραμματεία. Οι γενικές Αργίες ορίζονται για όλο το Ίδρυμα. Επιπρόσθετα μπορούν να δηλωθούν Αργίες για κάθε Τμήμα ξεχωριστά, κατόπιν συνεννόησης με του Υπεύθυνους Τμημάτων ή Διαχειριστές Τμημάτων. 

Παρακολούθηση/έλεγχος τρέχουσας μετάδοσης

 • Ο σύνδεσμος της ζωντανής μετάδοσης είναι ορατός για έναρξη της παρακολούθησης στην κοινή λίστα ζωντανών μεταδόσεων μόνο στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα (ημέρα και ώρα). Δεν παρέχεται άλλος προκαθορισμένος σύνδεσμος για την παρακολούθηση μια μετάδοσης.
 • Ο εισηγητής μπορεί να επιβεβαιώσει εύκολα αν η ζωντανή μετάδοση διεξάγεται χωρίς ζητήματα, κατά τα πρώτα λεπτά της ενεργής μετάδοσης, με τους παρακάτω τρόπους:
  • Παρακολουθώντας την διάλεξη ζωντανά από το κινητό του τηλέφωνο ή laptop υπολογιστή εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε internet, μέσα από την ιστοσελίδα μεταδόσεων live.uoa.gr.
  • Σε συνεργασία με κάποιο συνεργάτη του Τμήματος ο οποίος είναι σε επικοινωνία με το μέλος ΔΕΠ και έχει πρόσβαση στην ζωντανή μετάδοση.
  • Με την βοήθεια των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα. Προτείνεται ως μέσο επικοινωνίας με τους φοιτητές καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος, η χρήση μιας chat εφαρμογής, από το κινητό ή laptop pc, όπως η εφαρμογή chat του eclass.

Ως χρόνος ελέγχου προτείνεται το ακαδημαϊκό τέταρτο.

Νέες Αιτήσεις / αλλαγές

 • Για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας αλλά και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων εξ’ αποστάσεως παρακαλούνται oι διδάσκουσες/διδάσκοντες να έχουν προγραμματίσει τα μαθήματα τους αρκετές ημέρες νωρίτερα, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους χώρων ή τμημάτων.
 • Ο έλεγχος των στοιχείων προγραμματισμού μιας μετάδοσης (τακτική ή έκτακτη) πραγματοποιείται αρχικά μετά την λήψη του email επιβεβαίωσης προγραμματισμού διάλεξης από την υπηρεσία κατόπιν της υποβολής της αίτησή σας.
 • Ο προγραμματισμός οποιασδήποτε μετάδοσης ή/και καταγραφής μπορεί να γίνει:
 1.  από την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.noc.uoa.gr, Ενότητα ‘Αίτηση Μεταδόσεων - Καταγραφών’.
 2. κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Προγράμματος Τμήματος που ασχολείται με το πρόγραμμα των Ζωντανών Μεταδόσεων (εφόσον υπάρχει – ζητήστε την πληροφορία από την Γραμματεία ή Πρόεδρο του τμήματός σας).
 3. με τον Διαχειριστή Περιεχομένου Τμήματος στο OpenDelos (εφόσον υπάρχει – ζητήστε την πληροφορία από την Γραμματεία ή Πρόεδρο του τμήματός σας).
 • Για την αίτηση προγραμματισμού μετάδοσης/καταγραφής, αφορά μόνο την περίπτωση (1), χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης και όχι αποστολή email, αφού έχετε πρώτα διασφαλίσει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χώρο και ελέγξει ότι ο χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος. 
 • Αιτήσεις για αλλαγές που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία μιας προγραμματισμένης μετάδοσης γίνονται με αποστολή email στην διεύθυνση video[at]noc[dot]uoa[dot]gr, έγκαιρα, το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες νωρίτερα από την διάλεξη, προκειμένου να υπάρχει χρόνος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εξυπηρετούνται αλλά δεν δεσμεύεται η υπηρεσία για έγκαιρη μεταβολή. 
 • Στην περίπτωση που έχει ορισθεί Διαχειριστής Τμήματος τα αιτήματα αλλαγών αποστέλνονται μέσω email στον ίδιο και όχι στην υπηρεσία Ζωντανών Μεταδόσεων/Βιντεοδιαλέξεων 

 

Ακύρωση/Παύση διαλέξεων

 • Εφόσον είναι γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη για μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή για ένα συγκεκριμένο διάστημα, ενημερώνετε μέσω email, την υπηρεσία ή τον Διαχειριστή Τμήματος για Ακύρωση ή Απενεργοποίηση της Ζωντανής Μετάδοσης/Καταγραφής με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.
 • Η επανεκκίνηση μιας απενεργοποιημένης διάλεξης μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή με ένα απλό μήνυμα στο email της υπηρεσίας ή του Διαχειριστή Περιεχομένου Τμήματος στο OpenDelos.
 • Οι Διδάσκοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γενικές ημερομηνίες Αργιών του Ιδρύματος σε περίπτωση που διεξάγεται εκτάκτως το μάθημα τους.