Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Ζωντανές Μεταδόσεις » Σενάρια Χρήσης Ζωντανών Μεταδόσεων

Σενάρια Χρήσης Ζωντανών Μεταδόσεων

Οι ζωντανές μεταδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα περιπτώσεων ανάλογα με τις ανάγκες του Διδάσκοντα / Επιστημονικού Υπεύθυνου. Διευκρινιστικά η Ζωντανή Μετάδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και γρήγορα, με μια Ηλεκτρονική Αίτηση, σε συνδυασμό με την Αυτόματη Καταγραφή της (χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός και των δύο) ώστε να είναι διαθέσιμη εκ των υστέρων στους ενδιαφερόμενους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη μετάδοση μπορεί να είναι είτε ανοικτή προς όλους, είτε ελεγχόμενη μέσω κωδικού ανά τμήμα ή ανά μάθημα, ώστε να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης περιορισμένη ομάδα χρηστών.

Οδηγίες για την αίτηση Ζωντανών Μεταδόσεων θα βρείτε στην σελίδα Αιτήσεις.

Ζωντανές Μεταδόσεις Μαθημάτων (Διαλέξεις)

Ζωντανή Μετάδοση μιας Μαθήματος πραγματοποιείται για φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να παρευρεθούν στον χώρο του Ιδρύματος. Ο τύπος προβολής της μετάδοσης καθορίζεται από τον Διδάσκοντα ανάλογα με τις ανάγκες της διδασκαλίας και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Δεν προσφέρουν ενεργητική αλλά παθητική σύγχρονη παρακολούθηση, ενώ με χρήση δευτερευόντων μέσων όπως ένα chat μπορεί να γίνει και σύγχρονη παρακολούθηση.

Εφαρμογή σε Προγράμματα Σπουδών:

 • ΠΜΣ
 • Σεμινάρια
 • Προπτυχιακά μαθήματα.
 • Εξ’ αποστάσεως προγράμματα

Παράμετροι Ηλεκτρονικής Αίτησης:

 • Ενέργεια: Μόνο Ζωντανή μετάδοση ή Ζωντανή μετάδοση & Καταγραφή
 • Τύπος προβολής: Δημόσια/με ιδρυματικό λογαριασμό/με κωδικό μετάδοσης.


Η χρήση Τακτικών Μεταδόσεων Διαλέξεων δεν είναι υποχρεωτική για όλο το εύρος της περιόδου Διδασκαλίας. Ο Διδάσκων μπορεί να αιτηθεί ακυρώσεις, παύσεις ή και Έκτακτες Μεταδόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Προτεινόμενες χρήσεις

1. Δημόσια προβολή Μαθήματος

Στην γρήγορη και άμεση προβολή ενός μαθήματος σύγχρονα παθητικά, με δημόσια προβολή χωρίς κωδικό πρόσβασης, για άτομα που αδυνατούν να παρευρεθούν στην αίθουσα.

2. Περιορισμένη προβολή Μαθήματος με κωδικό
Όπως και στη δημόσια προβολή μαθήματος εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσβαση με ιδρυματικό λογαριασμό για μέλη του ιδρύματος ή προσαρμοσμένος κωδικός ανά μετάδοση για περιορισμό του κοινού παρακολούθησης.

Πρόταση: Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε Ζωντανή Μετάδοση του μαθήματος περιστασιακά, με μια Έκτακτη Μετάδοση, σε κάποια ειδική συνθήκη διδασκαλίας (απεργία, σημαντικό περιεχόμενο μαθήματος, κακοκαιρία) με στόχο την εξοικείωση με την διαδικασία αλλά και ως δοκιμή με τους φοιτητές.

Ζωντανές μεταδόσεις Εκδηλώσεων

Ζωντανή μετάδοση μιας εκδήλωσης πραγματοποιείται για άτομα από το κοινό τα οποία αδυνατούν να παρευρεθούν στον χώρο της Εκδήλωσης. Η προβολή της Μετάδοσης μπορεί να γίνει δημόσια, με ιδρυματικό λογαριασμό ή με συγκεκριμένο κωδικό.

Παραδείγματα χρήσης:

 • Ορκωμοσίες
 • Διδακτορικές Διατριβές
 • Συνέδρια
 • Εορταστικές Εκδηλώσεις
 • Ημερίδες

Παράμετροι Ηλεκτρονικής Αίτησης:

 • Ενέργεια: Μόνο Ζωντανή μετάδοση ή Ζωντανή μετάδοση & Καταγραφή
 • Τύπος προβολής μετάδοσης: Δημόσια ή με Κωδικό Μετάδοσης.

Προτεινόμενα σενάρια

1. Δημόσια προβολή Εκδήλωσης για άτομα που αδυνατούν να παρευρεθούν

Η συγκεκριμένη προβολή επιτρέπει την γρήγορη και άμεση προβολή μιας Εκδήλωσης για άτομα που αδυνατούν να παρευρεθούν στον χώρο διεξαγωγής. Μια δημόσια εκδήλωση συμβάλει επίσης και στην εξωτερίκευση και προβολή του έργου του Τμήματος.

2. Μετάδοση Εκδήλωσης με εξατομικευμένο κωδικό για περιορισμένο κοινό
Η συγκεκριμένη προβολή επιτρέπει την γρήγορη και άμεση προβολή μιας Εκδήλωσης για συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που αδυνατούν να παρευρεθούν στον χώρο διεξαγωγής μιας εκδήλωσης. Η εξατομίκευση με συγκεκριμένο κωδικό μετάδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο περιεχόμενο, ή ο διοργανωτής χρειάζεται να τις προβάλει σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.