Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Φωνής

Δίκτυο Φωνής

Το Δίκτυο Φωνής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποτελείται από 23 τηλεφωνικά κέντρα iS3030/3050/3070 της εταιρίας NEC και χρησιμοποιεί κοινή καλωδιακή υποδομή με το δίκτυο δεδομένων. Παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με εσωτερικούς τετραψήφιους αριθμούς χωρίς χρέωση καθώς και ένα σύνολο προηγμένων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο Φωνής του ΕΚΠΑ αποτελείται από τρεις κύριους κόμβους στις περιοχές των Ιλισίων, του Κέντρου της Αθήνας και στο Γουδί, οι οποίοι διασυνδέονται μεταξύ τους  με ζεύξεις οπτικών ινών σημείου-προς-σημείο και τις κατάλληλες πύλες φωνής (voice gateways). Επιπλέον, το Δίκτυο Φωνής του ΕΚΠΑ συνδέεται με το Αρεταίειο, το Ευγενίδειο και το Λαϊκό Νοσοκομείο με τη χρήση οπτικών ινών.

Η σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο του ΟΤΕ γίνεται με 11 PRI (330 κανάλια), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 5 PRI στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, 4 PRI στο Κέντρο της Αθήνας και 2 PRI στην περιοχή του Γουδί.

Το Δίκτυο Φωνής στην περιοχή των Ιλισίων αποτελείται από τα ακόλουθα 9 τηλεφωνικά κέντρα iS 3000:

 • 5 iS3030 (Τμήμα Πληροφορικής, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Πύλη, Θεολογική Σχολή, Τεχνική Υπηρεσία)
 • 2 iS3050 (Μαθηματικό Τμήμα, Φυσικό Τμήμα)
 • 2 iS3070 (Σχολή Θετικών Επιστημών, Φιλοσοφική Σχολή)

Η διασύνδεση μεταξύ των Τ/Κ υλοποιείται με οπτικές ίνες, εκτός από αυτή μεταξύ του Φυσικού Τμήματος και της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία είναι χάλκινη.

Οι PRI, οι οποίες συνδέουν το δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων με το δημόσιο δίκτυο, είναι οι ακόλουθες:

 • Πύλη (1 PRI)
 • Σχολή Θετικών Επιστημών (2 PRI)
 • Φιλοσοφική Σχολή (2 PRI)

Το Δίκτυο Φωνής στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας αποτελείται από τα ακόλουθα 11 τηλεφωνικά κέντρα iS3000:

 • 9 iS3030 (Νομική Σχολή, Πανεπιστημίου 30, Ιπποκράτους 20, Ιπποκράτους 15, Ακαδημίας 45, Θεμιστοκλέους 6, Σοφοκλέους 1, Σταδίου 5, Ευριπίδου 14)
 • 2 iS3050 (Ναυαρίνου 13Α, Χρήστου Λαδά 6)

Ορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ των Τ/Κ υλοποιούνται με αναλογικές μισθωμένες γραμμές, ενώ άλλες με οπτικές ίνες ή ασύρματες ζεύξεις, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα Δικτύου Φωνής.

Οι PRI, οι οποίες συνδέουν το δίκτυο του Κέντρου της Αθήνας με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, είναι οι ακόλουθες:

 • Ναυαρίνου 13Α (1 PRI)
 • Χρήστου Λαδά 6 (2 PRI)
 • Πανεπιστημίου 30 (1 PRI)

Το Δίκτυο Φωνής στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας αποτελείται από ένα βασικό τρίγωνο διασύνδεσης μεταξύ των τηλεφωνικών κέντρων της Ναυαρίνου 13Α, της Χρήστου Λαδά 6 και της Πανεπιστημίου 30. Τα τηλεφωνικά κέντρα της Σοφοκλέους 1, της Σταδίου 5 και της Ευριπίδου 14 διασυνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο της Χρήστου Λαδά 6. Επιπλέον, τα κτίρια της Θόλου 5, Αιόλου 42, Σκουφά 45, Καπλανών 6, καθώς και το Μαράσλειο Διδασκαλείο διασυνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο της Χρήστου Λαδά 6 μέσω προσαρμογέων αναλογικών πορτών φωνής (FXS gateways). Τα τηλεφωνικά κέντρα της Ιπποκράτους 20, της Ιπποκράτους 15, της Ακαδημίας 45, της Νομικής Σχολής και της Θεμιστοκλέους 6, διασυνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο της Ναυαρίνου 13Α. Επιπροσθέτως, τα κτίρια της Σκουφά 48 και της Δαμάρεως 68 διασυνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο της Ναυαρίνου 13Α μέσω προσαρμογέων αναλογικών πορτών φωνής (FXS gateways) ενώ το κτίριο της Ακαδημίας 52 και Ασκληπιού εξυπηρετείται από μία απομακρυσμένη μονάδα αναλογικών πορτών φωνής.

Το Δίκτυο Φωνής στο Γουδί αποτελείται από ένα κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο iS3070 στην Ιατρική Σχολή, ένα τηλεφωνικό κέντρο iS3030 στην Οδοντιατρική Σχολή και τρεις απομακρυσμένες περιφερειακές μονάδες. Το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο της Ιατρικής Σχολής διασυνδέεται με τις τρεις απομακρυσμένες περιφερειακές μονάδες καθώς και με το τηλεφωνικό κέντρο της Οδοντιατρικής Σχολής με οπτικές ίνες. Στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο υπάρχουν και οι 2 PRI για τη διασύνδεση του δικτύου στο Γουδί με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

Στη ΣΕΦΑΑ έχει εγκατασταθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο iS3030 το οποίο διασυνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο της Φιλοσοφικής με οπτική ίνα. Η πρόσβαση των χρηστών του συγκεκριμένου τηλεφωνικού κέντρου προς το δημόσιο δίκτυο επιτυγχάνεται μέσω των 2 PRI που υπάρχουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Φιλοσοφικής. Τα κτίρια της Εθνικής Αντιστάσεως 52 και Αλκμήνης 9 εξυπηρετούνται μέσω προσαρμογέων αναλογικών πορτών φωνής (FXS gateways).

Η διασύνδεση των τριών περιοχών (Ιλίσια, Κέντρο της Αθήνας, Γουδί) επιτυγχάνεται με ζεύξεις οπτικών ινών σημείου-προς-σημείο.