Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών

Δίκτυο Υπολογιστών

Το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει την ανάγκη εσωτερικής διασύνδεσης και μόνιμης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, παρέχοντας ένα γρήγορο και αξιόπιστο μέσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Με τη χρήση Ethernet μεταγωγών και δρομολογητών και μέσω της εγκατεστημένης καλωδιακής υποδομής, προσφέρει στους τελικούς χρήστες μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία περισσότεροι από 30 δρομολογητές και πάνω από 150 μεταγωγοί, προσφέροντας περίπου 12.000 πόρτες τύπου Ethernet.

Προκειμένου να καλύψει επαρκώς τις υφιστάμενες ανάγκες, το δίκτυο ακολουθεί τη κατανομή αλλά και τις ιδιαιτερότητες των κτιριακών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες συγκεντρώσεις δικτυακού εξοπλισμού (Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, Γουδί, Κέντρο Αθήνας και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία), οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση ενός δακτυλίου οπτικών ινών με ταχύτητα 10Gbps. Επίσης υπάρχει και μια σύνδεση της Πανεπιστημιούπολης με τις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη, ταχύτητας 1 Gbps μέσω οπτικής ίνας.

Εκτός από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, υπάρχουν και πολλά ακόμα μικρά κτίρια διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων. Στα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνται ADSL συνδέσεις και έχουν εγκατασταθεί δρομολογητές οι οποίοι δημιουργούν Tunnels με έναν κεντρικό δρομολογητή στην Πανεπιστημιούπολη, προκειμένου να γίνουν μέρος του δικτύου του Πανεπιστημίου και να έχουν έτσι πρόσβαση στις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η κεντρική διασύνδεση με το Διαδίκτυο γίνεται μέσω του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και είναι της τάξης των 10 Gbps, ενώ υπάρχει και μια ακόμα σύνδεση 1 Gbps με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το οποίο υπάρχει μια συμφωνία αμοιβαίας προσφοράς δευτερεύουσας πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

H συνολική τοπολογία του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την τοπολογία του δικτύου μπορείτε να βρείτε παρακάτω: