Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών » Δάφνη

Δάφνη

Εδώ οι απαιτήσεις είναι αντίστοιχες με αυτές στο Γουδί, αν και σε ακόμα μικρότερο μέγεθος. Έτσι ακολουθείται πάλι η ίδια δομή, με έναν κεντρικό μεταγωγό που διασυνδέει τα επί μέρους κτίρια με ταχύτητα 1 Gbps και οι μεταγωγοί πρόσβασης που προσφέρουν στους χρήστες ταχύτητες 10/100 Mbps.
Παράλληλα στον κεντρικό μεταγωγό συνδέονται με μια ζεύξη laser 100 Mbps και μια ασύρματη ζεύξη 11 Mbps κάποια κοντινά κτίρια που χρησιμοποιούνται από το τμήμα.

Η τοπολογία του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: