Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών » Γουδί

Γουδί

Στο Γουδί, λόγω μικρότερου μεγέθους η δομή του δικτύου είναι λίγο διαφορετική. Εδώ λοιπόν υπάρχει εγκατεστημένος ένας κεντρικός μεταγωγός, επάνω στον οποίο συνδέονται με ταχύτητες 10 Gbps ή 1 Gbps όλοι οι μεταγωγοί των επί μέρους κτιρίων. Οι μεταγωγοί αυτοί προσφέρουν στον τελικό χρήστη ταχύτητες 10, 100 ή και 1000 Mbps σε κάποιες περιπτώσεις.Επίσης στον κεντρικό μεταγωγό συνδέονται μέσω οπτικής ίνας στα 100Mbps το Λαϊκό Νοσοκομείο και με ζεύξεις laser στα 100Mbps το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το Χωρέμειο Ερευνητικό Κέντρο καθώς και μερικά ακόμα περιφερειακά κτίρια.

Η τοπολογία του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: