Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών » Κέντρο

Κέντρο Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη διασύνδεσης των πολλών μεμονωμένων κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τα τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στη δημιουργία ιδιόκτητης υποδομής οπτικών ινών. Μέσω αυτής της υποδομής κατέστη δυνατή η διασύνδεση με ταχύτητες 1 Gbps των περισσοτέρων κτιρίων με το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 13Α , όπου και καταλήγει η διασύνδεση με την Πανεπιστημιούπολη.
Κτίρια που δεν καλύπτονται από το δίκτυο οπτικών ινών συνδέονται είτε με ζεύξεις laser 100 Mbps, είτε με ζεύξεις EFM (Ethernet in the First Mile) και line bonding στα 11 Mbps.

Αναλυτικά η τοπολογία του δικτύου στο κέντρο της Αθήνας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.