Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών » Παν. Νοσοκομεία

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Όσον αφορά τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει μόνο την κεντρική διασύνδεση τους με το υπόλοιπο δίκτυο, ενώ τα ίδια τα νοσοκομεία διαχειρίζονται τον υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό. Εδώ υπάρχει εγκατεστημένος ένας κεντρικός μεταγωγός, ο οποίος παρέχει συνδέσεις 1 Gbps στα νοσοκομεία Αρεταίειο, Αιγινήτειο και Ευγενίδειο και παράλληλα εξασφαλίζει τη διασύνδεση τους με την Πανεπιστημιούπολη, μέσω του οπτικού δακτυλίου.

Η τοπολογία του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: