Αρχική σελίδα » Υποδομή Δικτύου » Δίκτυο Υπολογιστών » Πανεπιστημιούπολη

Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων

Η τοπολογία του δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη ακολουθεί ιεραρχική δομή που αποτελείται από τρία επίπεδα:

  • Δίκτυο πρόσβασης
     
  • Δίκτυο διανομής
     
  • Δίκτυο κορμού

Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από αρθρωτούς - ως επί το πλείστον - μεταγωγούς που παρέχουν την απαιτούμενη συγκέντρωση πορτών και προσφέρουν στον τελικό χρήστη ταχύτητες 10, 100 ή και 1000 Mbps σε κάποιες περιπτώσεις.

Το δίκτυο διανομής αναλαμβάνει την ομαδοποίηση των μεταγωγών του δικτύου πρόσβασης και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο κορμού. Οι διασυνδέσεις, τόσο με τους μεταγωγούς πρόσβασης, όσο και με τους μεταγωγούς κορμού είναι της τάξης των 10Gbps.

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από 2 κεντρικούς μεταγωγούς, έναν στο Τμήμα Πληροφορικής και έναν στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Tμήμα Χημείας) που συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλές ζεύξεις 10Gbps, μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Οι μεταγωγείς αυτοί αναλαμβάνουν επιπλέον και το σύνολο της δρομολόγησης του δικτύου. Απευθείας στο δίκτυο κορμού και με τη χρήση επίσης πολλαπλών 10Gbps ζεύξεων συνδέεται και το κεντρικό Data Center του Πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένοι οι εξυπηρετητές που παρέχουν όλες τις βασικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αναλυτικά η τοπολογία του δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: