Αρχική σελίδα » Υποστήριξη Χρηστών » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου έχει ξεκινήσει από το 1999 σειρά εκπαιδευτικών ενημερωτικών σεμιναρίων με στόχο την εξοικείωση της πανεπιστημιακής κοινότητας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα εκπαιδευτικά ενημερωτικά σεμινάρια απευθύνονται σε ακροατήριο που συνήθως απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα διοργάνωσης διατμηματικών ομάδων κατάρτισης σε αντικείμενα κοινού ειδικού ενδιαφέροντος.

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων ήταν και παραμένει πρακτικός. Το αντικείμενο και το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου καταρτίζεται από ομάδα εκπαιδευτών (υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου), σε συνεργασία με την ομάδα των εκπαιδευόμενων.

Το πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων καθορίζεται από τα ισχύοντα στις διαδικασίες κατάρτισης (κατάσταση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, δελτίο παρουσιών, δελτίο διδαχθείσας ύλης).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από Σχολές, Τμήματα, ομάδες μελών ΔΕΠ ή μεμονωμένα μέλη, για την οργάνωση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση helpdesk[at]noc.uoa[dot]gr με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαίδευση», όπου θα αναπτύσσεται η πρόταση. Ο προγραμματισμός των σεμιναρίων καθορίζεται με βάση τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα εισηγητών.