Αρχική σελίδα » Υποστήριξη Χρηστών » Εργαστήρια Πληροφορικής

Διατμηματικά Εργαστήρια Πληροφορικής

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σχεδίασε και εγκατέστησε 10 Διατμηματικά Εργαστήρια Πληροφορικής. Τα εργαστήρια βρίσκονται σε διάφορους χώρους του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη, Γουδί, Δάφνη, Κέντρο Αθήνας), για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φοιτητών του Ιδρύματος. Ειδικότερα, τα 10 Διατμηματικά Εργαστήρια Πληροφορικής είναι τα εξής:

 • Εργαστήριο Αγγλικής Φιλολογίας  (κτίριο Φιλοσοφικής)
   
 • Εργαστήριο Γεωλογικού Τμήματος (κτίριο Γεωλογικού Τμήματος)
   
 • Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής  (κτίριο Ιατρικής)
   
 • Εργαστήριο Ιστορικού Αρχαιολογικού (κτίριο Φιλοσοφικής)
   
 • Εργαστήριο Νομικής Σχολής - ΝΟΠΕ  (Ασκληπιού 9)
   
 • Εργαστήριο Οδοντιατρικής Σχολής  (κτίριο Οδοντιατρικής)
   
 • Εργαστήριο Παιδαγωγικού Τμήματος  (Ιπποκράτους 31)
   
 • Εργαστήριο Πανεπιστημιακής Λέσχης  (Ιπποκράτους 15)
   
 • Εργαστήριο Πολιτικού Νομικής  -  ΝΟΠΕ  (Αιόλου 42)
   
 • Εργαστήριο ΤΕΦΑΑ  (κτίριο ΤΕΦΑΑ)
   

Τα Διατμηματικά Εργαστήρια Πληροφορικής δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στο σύστημα σπουδών του Ιδρύματος. Ειδικότερα, αποστολή τους είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση των προσωπικών υπολογιστών και τις σύγχρονες υπηρεσίες Διαδικτύου.

 • Η παροχή στους φοιτητές σταθμών εργασίας συνδεδεμένων στο τοπικό δίκτυο και στο Διαδίκτυο και εφοδιασμένων με τις κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού.
   
 • Η παροχή πρόσβασης στις προηγμένες υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   
 • Η υποστήριξη των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
   
 • Η διευκόλυνση των φοιτητών στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. 
   
 • Η διευκόλυνση των εισερχόμενων φοιτητών (πχ. Erasmus).

Τα Διατμηματικά Εργαστήρια Πληροφορικής λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει το Τμήμα που τα φιλοξενεί. Στις ώρες της λειτουργίας τους παρίσταται υποχρεωτικά ο τοπικός υπεύθυνος διαχειριστής, ο οποίος καθορίζεται από το Τμήμα που φιλοξενεί το εργαστήριο.

Τα διαθέσιμα προγράμματα λογισμικού είναι προεγκατεστημένα και οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον εργασίας κάθε χρήστη είναι προκαθορισμένες και κοινές για όλους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής τους. Η πρόσβαση στον χώρο των εργαστηρίων είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητα του ΕΚΠΑ, ενώ η πρόσβαση στους σταθμούς εργασίας γίνεται με τη χρήση κατάλληλων κωδικών χρήστη.