Αρχική σελίδα » Υποστήριξη Χρηστών » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

 • Πώς θα αποκτήσω λογαριασμό υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, VPN, WiFi, Dial-up, κ.α.) στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών;

  Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα: Σύνδεση στο Δίκτυο.
   
 • Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πώς μπορώ να αποκτήσω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση στο δίκτυο;

  Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο παρέχονται από το ΚΛΕΙΔΙ μόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού.
   
 • Πώς μπορώ να διαβάζω την ηλεκτρονική μου αλληλογραφία;

  Μπορείτε να διαβάζετε τα μηνύματά σας είτε μέσω του Webmail, είτε διαμέσου κάποιου προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Outlook Express ή το Mozilla Thunderbird.
   
 • Ποια είναι η διεύθυνση του Webmail;

  Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα Πρόσβαση στο Webmail.
   
 • Ποιες είναι οι γενικές ρυθμίσεις αποστολής και λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

  Γενικές ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    
 • Πώς μπορώ να αλλάξω το password μου (κωδικός χρήστη);

  Επισκεφθείτε τη σελίδα Αλλαγής Κωδικού Χρήστη των Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού. Αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας μπορείτε να ορίσετε νέο κωδικό χρήστη.
   
 • Έχω χάσει το password μου (κωδικός χρήστη); Τι πρέπει να κάνω;
  • Προπτυχιακοί φοιτητές: 
   • Εαν έχετε ήδη καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού σας στις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ:

    Στείλτε ΑΚ στο 6981 3456 81 και θα σας αποσταλεί ο νέος σας κωδικός μέσω SMS.

   • Εαν δεν έχετε καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού σας στις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ:

    Επισκεφθείτε την γραμματεία του Τμήματός σας και ζητήστε την αλλαγή του κωδικού σας. 
    Στη συνέχεια μπορείτε να καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου μέσα από τη Σελίδα Διαχείρισης Υπηρεσιών προκειμένου να μπορείτε να αλλάζετε εύκολα τον κωδικό σας στο μέλλον.  

  • Μέλη ΔΕΠ / Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Προσωπικό:
   • Εαν έχετε ήδη καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού σας στις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ:

    Στείλτε ΑΚ στο 6981 3456 81 και θα σας αποσταλεί ο νέος σας κωδικός μέσω SMS.

   • Εαν δεν έχετε καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού σας στις υπηρεσίες του ΚΛΕΙΔΙ:

    Το helpdesk μπορεί να προχωρήσει στην αλλαγή του κωδικού σας κατόπιν σχετικού ενυπόγραφου αιτήματος του ενδιαφερομένου επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου με φωτογραφία (πχ. αστυνομική ταυτότητα) ή στρογγυλή σφραγίδα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
    Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (Ονοματεπώνυμο, email) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το αίτημα πρέπει να σταλεί με fax στο 210-7275601 η με email στο helpdesk[at]noc.uoa[dot]gr 
    Εναλλακτικά μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας έχοντας ένα επίσημο έγγραφο με φωτογραφία (πχ. αστυνομική ταυτότητα).

 • Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου προκειμένου να μπορώ να αλλάζω εύκολα το password μου (κωδικός χρήστη);

  Επισκεφθείτε τη Σελίδα Διαχείρισης Υπηρεσιών και αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας "Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου".
   
 • Κατά την διαδικασία δημιουργίας αίτησης νέου λογαριασμού δε σημείωσα το PIN της αίτησης.Τι μπορώ να κάνω για να ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου;

  Σε περίπτωση που δε σημειώσατε το PIN κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης δημιουργίας λογαριασμού, θα χρειαστεί να υποβάλετε ξανά την αίτηση, φροντίζοντας να σημειώσετε το PIN. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο, να το υπογράψετε και να το στείλετε με e-mail στο Helpdesk, επισυνάπτοντας την προηγούμενή αίτησή σας. Η παλαιά σας αίτηση θα διαγραφεί και θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας με το νέο PIN. 
   
 • Ηλεκτρονικά μηνύματα που μου είναι χρήσιμα καταλήγουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SPAM). Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

  Μπορείτε να ορίσετε μία Λίστα Εξαιρέσεων για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγκεκριμένων αποστολέων.
   
 • Διαπίστωσα ότι ένα ή περισσότερα από τα προσωπικά μου στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στην υπηρεσία καταλόγου (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Τμήμα στο οποίο ανήκω) δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά ή έχουν μεταβληθεί. Πώς μπορώ να τα διορθώσω;

  Επισκεφθείτε την Σελίδα Μεταβολής Στοιχείων των Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού και αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας, συμπληρώστε την αίτηση ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
   
 • Μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών με σύνδεση ADSL;

  Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) δεν παρέχει προς το παρόν συνδέσεις ADSL. Εφόσον έχετε σύνδεση ADSL από κάποιον εμπορικό πάροχο, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω αυτής στο δίκτυο του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN).
   
 • Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail;

  Στο νέο σχήμα δικτυακών υπηρεσιών, τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε μπορούν να έχουν μέγεθος μέχρι 20 MB, αλλιώς απορρίπτονται από το σύστημα. Στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε κάποιο μήνυμα που υπερβαίνει το όριο αυτό, παίρνετε αμέσως σχετική ειδοποίηση, ενώ στην περίπτωση που σας αποσταλεί υπερβολικά μεγάλο μήνυμα από δίκτυο εκτός του ΕΚΠΑ, ο αποστολέας λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση μη παράδοσης από το δικό του σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   
  Σημειώστε ότι το όριο των 20 MB αφορά το ίδιο το μήνυμα. Επειδή τα αρχεία κατά την επισύναψη κωδικοποιούνται και διογκώνονται κατά 4/3, τελικά μπορείτε να επισυνάψετε σε κάθε μήνυμα αρχεία συνολικά μέχρι 15 MB.
   
  Στο παλαιό σύστημα, το όριο είναι 10 MB. Λαμβάνοντας και την κωδικοποίηση, το μέγιστο όριο συνημμένων αρχείων ανά μήνυμα είναι 7,5 MB.

  Για την ανταλλαγή μεγάλων αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και ανταλλαγής αρχείων.
   
  Ως προς το μέγιστο αριθμό παραληπτών ανά μήνυμα, το όριο στο νέο σύστημα είναι 50, ενώ στο παλαιό 200 παραλήπτες. Στο νέο σύστημα υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ορίου αυτού για συγκεκριμένους λογαριασμούς μετά από επικοινωνία με το ΚΛΕΙΔΙ, ενώ μια άλλη λύση σε περίπτωση συχνής αποστολής ανακοινώσεων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών είναι η δημιουργία μίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list).
   
 • Ανήκω στο παλαιό σχήμα υπηρεσιών αλλά συνδέομαι σε δίκτυο εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο διακομιστής αλληλογραφίας mail.<domain>.uoa.gr δεν απαντά. Τι μπορώ να κάνω;

  Λόγω της δομής του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του παλαιού σχήματος, που χρησιμοποιούνται από προγράμματα όπως το Outlook και το Thunderbird για αποστολή και λήψη μηνυμάτων, δεν είναι απευθείας προσβάσιμοι από εξωτερικά δίκτυα. Μπορείτε παρόλα αυτά να λαμβάνετε τα μηνύματά σας μέσω POP3 ενεργοποιώντας ασφαλείς συνδέσεις μέσω SSL στις ρυθμίσεις του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
   
  Για παράδειγμα, στο Outlook Express θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το SSL στην κατηγορία Advanced / Για προχωρημένους των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, διατηρώντας πάντα τον διακομιστή mail.<domain>.uoa.gr για την εισερχόμενη αλληλογραφία. Την επιλογή αυτή μπορείτε να τη βρείτε από το μενού Tools → Accounts... → Mail → (επιλέγοντας το λογαριασμό του Πανεπιστημίου) Properties → Advanced → "This server requires a secure connection (SSL)" (κάτω από το "Incoming Mail (POP3):"). Η θύρα του POP3/SSL είναι 995.
   
  Σημειώστε ότι η αποστολή μηνυμάτων μέσω των διακομιστών SMTP του παλαιού σχήματος από εξωτερικά δίκτυα δεν είναι δυνατή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του δικτύου στον οποίο συνδέεστε.
   
 • Ποια είναι η διεύθυνση IP του υπολογιστή μου;

  Για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε την IP του υπολογιστή σας. Αν το δίκτυο λειτουργεί, μπορείτε να τη βρείτε μέσω της ιστοσελίδας http://checkip.noc.uoa.gr/. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να τη βρείτε από τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή.

   
 • Συχνές ερωτήσεις για άλλα θέματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου