Αρχική σελίδα » Υποστήριξη Χρηστών » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

 • Πώς θα αποκτήσω λογαριασμό υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, VPN, WiFi, Dial-up, κ.α.) στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών;

  Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα: Δημιουργία Λογαριασμού
   
 • Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πώς μπορώ να αποκτήσω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση στο δίκτυο;

  Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο παρέχονται από το ΚΛΕΙΔΙ μόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Δημιουργία Λογαριασμού.
   
 • Πώς μπορώ να διαβάζω την ηλεκτρονική μου αλληλογραφία;

  Μπορείτε να διαβάζετε τα μηνύματά σας είτε μέσω του Webmail, είτε διαμέσου κάποιου προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Outlook Express ή το Mozilla Thunderbird.
   
 • Ποια είναι η διεύθυνση του Webmail;

  Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα Πρόσβαση στο Webmail.
   
 • Ποιες είναι οι γενικές ρυθμίσεις αποστολής και λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

  Γενικές ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    
 • Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου προκειμένου να μπορώ να αλλάζω εύκολα το password μου (κωδικός χρήστη);

  Επισκεφθείτε τη Σελίδα Διαχείρισης Υπηρεσιών και αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας "Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου".
   
 • Ηλεκτρονικά μηνύματα που μου είναι χρήσιμα καταλήγουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SPAM). Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

  Μπορείτε να ορίσετε μία Λίστα Εξαιρέσεων για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγκεκριμένων αποστολέων.
   
 • Διαπίστωσα ότι ένα ή περισσότερα από τα προσωπικά μου στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στην υπηρεσία καταλόγου (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Τμήμα στο οποίο ανήκω) δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά ή έχουν μεταβληθεί. Πώς μπορώ να τα διορθώσω;

  Επισκεφθείτε την Σελίδα Μεταβολής Στοιχείων των Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού και αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας, συμπληρώστε την αίτηση ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
   
 • Μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών με σύνδεση ADSL;

  Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) δεν παρέχει προς το παρόν συνδέσεις ADSL. Εφόσον έχετε σύνδεση ADSL από κάποιον εμπορικό πάροχο, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω αυτής στο δίκτυο του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN).
   
 • Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail;

  Στο νέο σχήμα δικτυακών υπηρεσιών, τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε μπορούν να έχουν μέγεθος μέχρι 20 MB, αλλιώς απορρίπτονται από το σύστημα. Στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε κάποιο μήνυμα που υπερβαίνει το όριο αυτό, παίρνετε αμέσως σχετική ειδοποίηση, ενώ στην περίπτωση που σας αποσταλεί υπερβολικά μεγάλο μήνυμα από δίκτυο εκτός του ΕΚΠΑ, ο αποστολέας λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση μη παράδοσης από το δικό του σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   
  Σημειώστε ότι το όριο των 20 MB αφορά το ίδιο το μήνυμα. Επειδή τα αρχεία κατά την επισύναψη κωδικοποιούνται και διογκώνονται κατά 4/3, τελικά μπορείτε να επισυνάψετε σε κάθε μήνυμα αρχεία συνολικά μέχρι 15 MB.
   
  Στο παλαιό σύστημα, το όριο είναι 10 MB. Λαμβάνοντας και την κωδικοποίηση, το μέγιστο όριο συνημμένων αρχείων ανά μήνυμα είναι 7,5 MB.

  Για την ανταλλαγή μεγάλων αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και ανταλλαγής αρχείων.
   
  Ως προς το μέγιστο αριθμό παραληπτών ανά μήνυμα, το όριο στο νέο σύστημα είναι 50, ενώ στο παλαιό 200 παραλήπτες. Στο νέο σύστημα υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ορίου αυτού για συγκεκριμένους λογαριασμούς μετά από επικοινωνία με το ΚΛΕΙΔΙ, ενώ μια άλλη λύση σε περίπτωση συχνής αποστολής ανακοινώσεων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών είναι η δημιουργία μίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list).
   
 • Ανήκω στο παλαιό σχήμα υπηρεσιών αλλά συνδέομαι σε δίκτυο εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο διακομιστής αλληλογραφίας mail.<domain>.uoa.gr δεν απαντά. Τι μπορώ να κάνω;

  Λόγω της δομής του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του παλαιού σχήματος, που χρησιμοποιούνται από προγράμματα όπως το Outlook και το Thunderbird για αποστολή και λήψη μηνυμάτων, δεν είναι απευθείας προσβάσιμοι από εξωτερικά δίκτυα. Μπορείτε παρόλα αυτά να λαμβάνετε τα μηνύματά σας μέσω POP3 ενεργοποιώντας ασφαλείς συνδέσεις μέσω SSL στις ρυθμίσεις του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
   
  Για παράδειγμα, στο Outlook Express θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το SSL στην κατηγορία Advanced / Για προχωρημένους των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, διατηρώντας πάντα τον διακομιστή mail.<domain>.uoa.gr για την εισερχόμενη αλληλογραφία. Την επιλογή αυτή μπορείτε να τη βρείτε από το μενού Tools → Accounts... → Mail → (επιλέγοντας το λογαριασμό του Πανεπιστημίου) Properties → Advanced → "This server requires a secure connection (SSL)" (κάτω από το "Incoming Mail (POP3):"). Η θύρα του POP3/SSL είναι 995.
   
  Σημειώστε ότι η αποστολή μηνυμάτων μέσω των διακομιστών SMTP του παλαιού σχήματος από εξωτερικά δίκτυα δεν είναι δυνατή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του δικτύου στον οποίο συνδέεστε.
   
 • Ποια είναι η διεύθυνση IP του υπολογιστή μου;

  Για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε την IP του υπολογιστή σας. Αν το δίκτυο λειτουργεί, μπορείτε να τη βρείτε μέσω της ιστοσελίδας http://checkip.noc.uoa.gr/. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να τη βρείτε από τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή.

   

Συχνές ερωτήσεις για θέματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Πώς μπορώ να αλλάξω το password μου (κωδικός χρήστη);

  Επισκεφθείτε τη σελίδα Αλλαγής Κωδικού Χρήστη των Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού. Αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας μπορείτε να ορίσετε νέο κωδικό χρήστη.
 • Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου προκειμένου να μπορώ να αλλάζω εύκολα το password μου (κωδικός χρήστη);

  Επισκεφθείτε τη Σελίδα Διαχείρισης Υπηρεσιών και αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας "Υπηρεσίες Κινητού Τηλεφώνου".
 • Υπάρχει η δυνατότητα λήψης μέσω POP3, όπως στο προηγούμενο σχήμα;

  Όχι, ωστόσο, μπορείτε να έχετε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, κάνοντας συγχρονισμό (synchronize) των μηνυμάτων του φακέλου INBOX, με έναν Τοπικό Φάκελο (Local Folder).

  Παρόλα αυτά, προτείνουμε τη χρήση του πρωτοκόλλου IMAP για να εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες του συστήματος, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή φίλτρων απευθείας στον εξυπηρετητή (server-side filters) και κοινή όψη των φακέλων ανεξάρτητα από τον υπολογιστή μέσω του οποίου συνδέεστε.

 • Είναι δυνατή η σύνδεση μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Thunderbird, Outlook) από υπολογιστή που δε βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο;

  Η σύνδεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από υπολογιστή εκτός του Πανεπιστημίου είναι εφικτή μέσω Webmail, IMAP (λήψη) και SMTP / Submission (Αποστολή).
 • Ηλεκτρονικά μηνύματα που μου είναι χρήσιμα καταλήγουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SPAM). Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

  Μπορείτε να ορίσετε μία Λίστα Εξαιρέσεων για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγκεκριμένων αποστολέων.
 • Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail;

  Στο νέο σχήμα δικτυακών υπηρεσιών, τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε μπορούν να έχουν μέγεθος μέχρι 20 MB, αλλιώς απορρίπτονται από το σύστημα. Στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε κάποιο μήνυμα που υπερβαίνει το όριο αυτό, παίρνετε αμέσως σχετική ειδοποίηση, ενώ στην περίπτωση που σας αποσταλεί υπερβολικά μεγάλο μήνυμα από δίκτυο εκτός του ΕΚΠΑ, ο αποστολέας λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση μη παράδοσης από το δικό του σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημειώστε ότι το όριο των 20 MB αφορά το ίδιο το μήνυμα. Επειδή τα αρχεία κατά την επισύναψη κωδικοποιούνται και διογκώνονται κατά 4/3, τελικά μπορείτε να επισυνάψετε σε κάθε μήνυμα αρχεία συνολικά μέχρι 15 MB.

  Στο παλαιό σύστημα, το όριο είναι 10 MB. Λαμβάνοντας και την κωδικοποίηση, το μέγιστο όριο συνημμένων αρχείων ανά μήνυμα είναι 7,5 MB.

  Για την ανταλλαγή μεγάλων αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και ανταλλαγής αρχείων.

  Ως προς το μέγιστο αριθμό παραληπτών ανά μήνυμα, το όριο στο νέο σύστημα είναι 50, ενώ στο παλαιό 200 παραλήπτες. Στο νέο σύστημα υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ορίου αυτού για συγκεκριμένους λογαριασμούς μετά από επικοινωνία με το ΚΛΕΙΔΙ, ενώ μια άλλη λύση σε περίπτωση συχνής αποστολής ανακοινώσεων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών είναι η δημιουργία μίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list).
 • Το Outlook Express αδυνατεί να αποθηκεύσει τα e-mail που στέλνω στον φάκελο "Απεσταλμένα" (INBOX.Sent) στον εξυπηρετητή.

  Το Outlook Express δυστυχώς έχει ένα βασικό πρόβλημα: Δε μπορεί να αποθηκεύσει τα e-mail που στέλνετε, στον IMAP Folder INBOX.Sent.

  Μία λύση είναι να αποθηκεύετε τα μηνύματα σε έναν τοπικό φάκελο απεσταλμένων (local sent folder). Αυτό θα γίνει αν απενεργοποιήσετε την επιλογή Mail Account Settings -> IMAP -" "Store Special Folders on IMAP Server" (δηλ. ξετσεκάρετε το checkbox). Το ίδιο θα συμβεί και για τα Πρόχειρα (Drafts): θα αποθηκεύονται πλέον τοπικά.

  Ακολουθεί μία πιο τεχνική εξήγηση για το bug του Outlook Express:

  Ο IMAP folder που μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει τα απεσταλμένα ονομάζεται "INBOX.Sent". Το Default του Outlook Express είναι "Sent Items". Αλλάζοντάς το σε "Sent" δε θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί ο IMAP καταλαβαίνει τον Root Folder Sent και όχι το INBOX.Sent του χρήστη.

  Παράλληλα, το Outlook Express δεν επιτρέπει να βάλουμε τελεία στο όνομα, ώστε να γράψουμε 'INBOX.Sent'.

  Αν θέσουμε "Default Folder Prefix" από πάνω το "INBOX", τότε το "Sent" από κάτω θα δουλέψει, αλλά χάνουμε τη σημαντική δυνατότητα να δούμε ο,τιδήποτε άλλο "έξω" από το INBOX.

 • Συμβατότητα με το Outlook του Office XP.

  Για να λειτουργήσει το Outlook που είναι ενσωματωμένο στο Microsoft Office XP & Microsoft Office 2003, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εγκατεστημένο το Service Pack 1.
 • Υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή e-mail από τον υπολογιστή μου. Οι εξυπηρετητές είναι σωστοί, η κρυπτογράφηση με SSL/TLS είναι ενεργοποιημένη, ωστόσο δεν αποστέλλονται τα μηνύματα.

  Αν έχετε εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα antivirus στον υπολογιστή σας, όπως για παράδειγμα το Norton Antivirus, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι συμβατό με τον τρόπο αποστολής των email.

  Αυτό συνήθως είναι ορατό στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζει ένα μήνυμα όπως, για παράδειγμα, "TLS not available due to temporary reason".

  Ενδέχεται λοιπόν κάποιο πρόγραμμα antivirus, στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ελέγχου της εξερχόμενης αλληλογραφίας, να μην είναι συμβατό με το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η λύση είναι να απενεργοποιήσετε την εν λόγω λειτουργία του antivirus. Προσοχή: δεν συνίσταται η ολική απενεργοποίηση του προγράμματος antivirus. Απενεργοποιήστε μόνο την επιλογή ελέγχου για ιούς στο εξερχόμενο ταχυδρομείο.

 • Μερικά μηνύματα που λαμβάνω έχουν Θέμα (Subject) "XXXXXXXXXXXX".

  Πρόκειται για λάθος του αποστολέα. Για λόγους συμβατότητας, το σύστημα αλλάζει το λάθος θέμα του αποστολέα με 'XXX...'.

  Σημείωση: Το πρόβλημα έγκειται στη χρήση 8-bit χαρακτήρων σε headers μηνυμάτων, κάτι που σύμφωνα με τα standards (RFC 2822) δεν επιτρέπεται, αλλά δεν τηρείται πάντα.

 • Outlook Express: Πώς γίνεται να μη βλέπω στους κοινούς φακέλους όλα τα μηνύματα αλλά μόνο τα καινούργια;

  Επιλέξτε στο μενού: View » Current view » Hide read messages.
 • Το σύστημα απορρίπτει τα μηνύματα μου λόγω λανθασμένου ονόματος ή/και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

  Δείτε την απάντηση στην επόμενη ερώτηση.

 • Ενώ γράφω το όνομα μου με ελληνικούς χαρακτήρες, οι παραλήπτες το βλέπουν με λατινικούς.


  Το σύστημα υποβολής μηνυμάτων εφαρμόζει ελέγχους ορθότητας στο όνομα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κάποιο λάθος αντικαθιστά το εμφανιζόμενο όνομα από το επώνυμο και το όνομα του χρήστη γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή ο χρήστης είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί κάποιο τρίτο όνομα αντί του δικού του (π.χ. "Γραμματέας Πρύτανη") το οποίο ωστόσο δεν έχει γράψει σωστά, το σύστημα απορρίπτει το μήνυμα με το ακόλουθο σφάλμα:

  5.7.1 From header contains invalid address

  Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι το όνομα σας μεταδίδεται σωστά προς το σύστημα:

  Ελέγξτε την ορθογραφία του ονόματος ή/και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε (π.χ. Microsoft Outlook).
  Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Outlook 2003 και ενώ γράφετε σωστά το όνομα σας το σύστημα το απορρίπτει, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Tools->Options->Mail Format->International Options->Auto select encoding for outgoing messages.

 • Δε μπορώ να συνδεθώ.

  Αν δε μπορείτε να συνδεθείτε, συμβουλευθείτε την παρακάτω λίστα:
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις επιλογές κρυπτογράφησης (SSL/TLS) και για τους δύο servers (SMTP & IMAP).
  • Αν δε μπορείτε να στείλετε e-mail, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το SMTP authentication.
  • Αν χρησιμοποιείτε Outlook ή Outlook Express, Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το "Log on using Secure Password Authentication".
  • Αν χρησιμοποιείτε Opera Mail, για να δείτε τους Κοινούς Φακέλους, αφότου έχετε κάνει login για πρώτη φορά, στην επιλογή Default Prefix σβήστε το "INBOX", ώστε να μην υπάρχει τίποτα σε αυτήν την επιλογή.

Συχνές ερωτήσεις για πιστοποιητικά ασφαλείας

 • Ο υπολογιστής μου δεν συνδέεται στις σελίδες και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό ασφαλείας του Πανεπιστημίου παρόλο που αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί. Τι μπορώ να κάνω για να λυθεί το πρόβλημα;

  Θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος Windows Update, εφόσον διαθέτετε νόμιμη άδεια λειτουργικού συστήματος, εγκαθιστώντας την τελευταία ενημέρωση για τα πιστοποιητικά CA Root Certificates.

  Εναλλακτικά μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση της Microsoft για τα πιστοποιητικά CA Root Certificates: share.uoa.gr/public/Software/Windows/rootsupd.exe

  Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας έχει πολύ παλιό λειτουργικό σύστημα (πχ Windows XP) θα πρέπει παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία, να κατεβάσετε και να εκτελέσετε και το αρχείο ProtectedRoots_Flags.reg , το οποίο προσθέτει στη registry του συστήματός τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την επιδιόρθωση προβλημάτων σχετικών με την εμπιστοσύνη των πιστοποιητικών ασφαλείας.

 • Έχω πολύ παλιό υπολογιστή με Windows XP και δεν μπορώ να δω ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου οι οποίες χρησιμοποιούν πιστοποιητικό ασφαλείας (πχ Webmail) με την προεπιλεγμένη εφαρμογή φυλλομετρητή (browser) των Windows (Internet Explorer).

  Αν ο υπολογιστής σας είναι πολύ παλιός και χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer (οποιαδήποτε έκδοση παλαιότερη της έκδοσης 6), η πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούν πιστοποιητικό ασφαλείας δε θα είναι εφικτή, καθώς το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου έχει διακόψει την υποστήριξη του πρωτοκόλλου SSL από τις εφαρμογές και υπηρεσίες του, λόγω μιας συγκεκριμένης ευπάθειας στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου SSL (POODLE attack - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3566).

  Στους υπολογιστές που επηρεάζονται προτείνεται η εγκατάσταση και η χρήση ενός πιο σύγχρονου προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser), όπως ο Firefox ή ο Chrome .