Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων

Γενικά χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία contacts παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης του προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων του χρήστη μέσω του περιβάλλοντος του Webmail.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας συνεργατών και φίλων όπως το όνομα τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τα τηλέφωνα, τα emails κ.α. έτσι ώστε αυτά να είναι εύκολα προσβάσιμα και πάντα διαθέσιμα.

Η σημαντικότερη ευκολία που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας, είναι η δυνατότητα online πρόσβασης στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων μέσω άλλων προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πέραν του Webmail, όπως:

  • Mozilla Thunderbird
  • Outlook
  • Outlook Express

Πλεονεκτήματα

  • Ο χρήστης δε χρειάζεται να ενημερώνει πολλαπλά τοπικά αντίγραφα του βιβλίου διευθύνσεων για κάθε νέα επαφή, αλλά ούτε και να μπαίνει στη διαδικασία μεταφοράς σε κάθε νέα εγκατάσταση του προσωπικού του υπολογιστή.
  • Το προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του χρήστη φυλάσσεται στους κεντρικούς εξυπηρετητές του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) και είναι πάντα διαθέσιμο, είτε μέσω διαδικτυακής πρόσβασης, είτε για να το κατεβάσει ο χρήστης ως τοπικό αντίγραφο (εξάγοντας τις επαφές με μορφή αρχείου).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μέσω των προγραμμάτων Mozilla Thunderbird, Outlook και Outlook Express παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο online βιβλίο διευθύνσεων αλλά όχι η ενημέρωσή του. Στη τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας η ενημέρωση του online βιβλίου διευθύνσεων είναι δυνατή μόνο μέσω του Webmail.