Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων » Outlook Express

Ρυθμίσεις

Σημείωση: Προαπαιτούμενο των παρακάτω οδηγιών είναι να έχετε εγκαταστήσει το Πιστοποιητικό Ασφαλείας στον υπολογιστή σας.

 Tools -> Accounts -> Directory Service -> Add -> Directory ServiceΣτην συνέχεια ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1)


2) Το account name πρέπει να είναι: uid=το username σας,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr π.χ.: uid=nipapado,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr


3)


4) Στο επόμενο παράθυρο επιλέγετε FINISH

5)6) Επιλέγετε Properties έχοντας πρώτα διαλέξει το λογαριασμό contacts.uoa.gr στο παράθυρο internet account. Στη συνέχεια, στις Properties, επιλέγετε το πεδίο "Advanced", ενεργοποιείτε την επιλογή "This server requires a secure connection (SSL)" και πατάτε "OK".


Αυτόματη Συμπλήρωση Διεύθυνσης Αποστολέα

Επιλέγετε από το κεντρικό μενού, "Create Mail" και στη συνέχεια στην θέση του αποστολέα γράφετε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή της email διεύθυνσης που επιθυμείτε να στείλετε το email. Έπειτα επιλέγετε "Check" και αυτόματα συμπληρώνεται η διεύθυνση του αποστολέα.Αναζήτηση Επαφών

Για να αναζητήσετε τις επαφές σας επιλέγετε το πεδίο "Addresses" και στο νέο παράθυρο "Address Book - Main" επιλέγετε "Find People".


 

Στην επιλογή "Look in" του νέου παράθύρου, επιλέγετε "contacts.uoa.gr" και στην αναζήτηση συμπληρώνετε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή του email της διεύθυνσης που επιθυμείτε να στείλετε το email. Επιλέγετε "Add" και έπειτα "Find Now" ώστε να βρεθεί η επαφή που επιθυμείτε.

Για παράδειγμα: