Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων » Outlook

Ρυθμίσεις

Σημείωση: Προαπαιτούμενο των παρακάτω οδηγιών είναι να έχετε εγκαταστήσει το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ΕΚΠΑ στον υπολογιστή σας.

 Εργαλεία -> Λογαριασμοί Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου -> Στην επιλογή "Κατάλογος" ενεργοποιείτε το "Προσθήκη νέου καταλόγου ή Βιβλίου διευθύνσεων" και επιλέγετε "Επόμενο".

Στο παράθυρο "Κατάλογοι και Βιβλία διευθύνσεων" επιλέγετε "Προσθήκη" , στη συνέχεια ενεργοποιείτε την επιλογή "Υπηρεσία καταλόγου Internet (LDAP)" και επιλέγετε "Επόμενο".
 

Συμπληρώνετε τα πεδία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


 

Όνομα διακομιστή: contacts.uoa.gr

Ενεργοποιείστε την επιλογή "Απαραίτητη σύνδεση στο διακομιστή"

Και συμπληρώστε ως εξής τα υπόλοιπα πεδία:

Όνομα χρήστη: uid=το username σας,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr
(π.χ.: uid=nipapado,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr)

Κωδικός πρόσβασης το password σας

 

Επιλέγετε "Περισσότερες ρυθμίσεις"


 

Αριθμός θύρας: 636

Ενεργοποιείτε την επιλογή "Χρήση Secure Socket Layer (SSL)"

 

Αυτόματη Συμπλήρωση Διεύθυνσης Αποστολέα

Επιλέγετε στο κεντρικό μενού "Δημιουργία " και στη συνέχεια "Μήνυμα Αλληλογραφίας" στην θέση του αποστολέα γράφετε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή του email της διεύθυνσης που επιθυμείτε να στείλετε το email. Έπειτα επιλέγετε "Check" και αυτόματα συμπληρώνεται η διεύθυνση του αποστολέα.


Αναζήτηση Επαφών

Για να αναζητήσετε τις επαφές σας στο το παράθυρο αναζήτησης πάνω δεξιά στο κεντρικό μενού πληκτρολογείτε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή του email της διεύθυνσης που επιθυμείτε να στείλετε το email. Πατώντας Enter αναδύεται ένα νέο παράθυρο που περιλαμβάνει την επαφή που αναζητείτε.