Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων » Thunderbird

Ρυθμίσεις

Εργαλεία (tools) -> Επιλογές (options) -> Σύνταξη (composition)

Κάτω από την "Διευθυνσιοδότηση" ενεργοποιείτε τον "Εξυπηρετητή Καταλόγου" και επιλέγετε "Επεξεργασία Καταλόγων"


 

Στο παράθυρο "Επεξεργασία Καταλόγων" επιλέγετε "προσθήκη":


 

και στη συνέχεια στο νέο παράθυρο "Ιδιότητες Εξυπηρετητή Καταλόγου" συμπληρώνετε τα πεδία με τα παρακάτω στοιχεία

Όνομα: contacts

Όνομα κεντρικού υπολογιστή: contacts.uoa.gr

Base DN: ou=contacts,dc=uoa,dc=gr

Αριθμός θύρας: 636

Bind DN: uid=το username σας,ou=contacts,dc=uoa,dc=gr

Ενεργοποιείτε την επιλογή "Χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL)"

Για παράδειγμα:


Εργαλεία (tools) -> Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account Settings) -> Σύνταξη και Διευθυνσιοδότηση (Προσέξτε να βρίσκετε στο λογαριασμό που έχετε στο webmailσας). Επιβεβαιώστε το από το "Όνομα Λογαριασμού"

Κάτω από τη Διευθυνσιοδότηση ενεργοποιείτε την επιλογή "Χρήση ενός διαφορετικού εξυπηρετητή LDAP" επιλέγοντας ως εξυπηρετητή καταλόγου LDAP τον "contacts"


Αυτόματη Συμπλήρωση Διεύθυνσης Αποστολέα

Το πρόγραμμα Mozilla Thunderbird παρέχει τη σημαντική ευκολία αυτόματης συμπλήρωσης της διεύθυνσης του αποστολέα, καθώς ο χρήστης τη δακτυλογραφεί στη μπάρα της διεύθυνσης του αποστολέα.

Στο κεντρικό μενού επιλέγετε "Σύνταξη" και στη συνέχεια στη θέση του αποστολέα γράφετε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή της διεύθυνσης email που επιθυμείτε να στείλετε το email. Καθώς πληκτρολογείτε εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με τις πιθανές διευθύνσεις του αποστολέα.


Αναζήτηση Επαφών

Για να αναζητήσετε τις επαφές που έχετε στο webmail πηγαίνετε στην επιλογή "Ευρετήριο" και διαλέγετε από τα "Ευρετήρια διευθύνσεων", το "contacts". Στην συνέχεια στο παράθυρο αναζήτησης πάνω δεξιά γράφετε είτε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή της email διεύθυνσης που επιθυμείτε να στείλετε το email. Πατάτε Enter και εμφανίζεται το όνομα και η διεύθυνση email της επαφής που αναζητείτε.