Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Βιβλίο Διευθύνσεων » Webmail

Προσθήκη επαφής χειροκίνητα


Στο κεντρικό μενού επιλέγετε Επαφές/Contacts-> Προσθήκη μιας νέας επαφής / Add a new Contact 

Έπειτα συμπληρώνετε τα στοιχεία της επαφής στα αντίστοιχα πεδία και επιλέγετε Προσθήκη Νέας Επαφής
Προσθήκη επαφής αυτόματα


Κατά την αποστολή ή λήψη καινούριων email αλλά και ανοίγοντας παλιότερα χρονολογικά email, έχετε την δυνατότητα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, να προσθέσετε στις επαφές σας, τον αποστολέα ή τους αποστολείς και τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες του email:

 • Επιλέγετε το email που θέλετε

 • Στις επιλογές / options του email επιλέγετε "Προσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων" / Add to Address Book


 

Ολοκληρώνοντας, επιλέγετε είτε "Add and Return to Message" είτε "Add and proceed to Address Book" ανάλογα με πως θέλετε να συνεχίσετε.


 

Προσθήκη επαφής από αρχείο


Σε περίπτωση που έχετε αποθηκεύσει προσωπικές επαφές σε άλλα προγράμματα διαχείρισης e-mail όπως Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird, έχετε τη δυνατότητα να τις μεταφέρετε στο Προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων του Webmail, εξάγοντας τις σε αρχείο της μορφής .csv και ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες:

Στο κεντρικό μενού επιλέγετε Εργαλεία/ Tools -> Εργαλεία Προσωπικού Βιβλίου Διευθύνσεων/ Personal Addressbook Tools


 

Στο πεδίο "select file" επιλέγετε το αρχείο .csv που περιέχει την ή τις επαφές που θέλετε να εισάγετε και στη συνέχεια επιλέγετε "Import CSV File"

Θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τις επαφές που περιέχονταν στο αρχείο.

  • Κάθε γραμμή είναι και μια επαφή. Συγκεκριμένα από το κουτί επιλογής (checkbox) που βρίσκεται στην αρχή της γραμμής μπορείτε να επιλέξετε αν η επαφή αυτή θα εισαχθεί ή όχι, στο προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Webmail.

  • Κάθε στήλη είναι ένα διαφορετικό πεδίο της επαφής. Συγκεκριμένα από την αναδιπλούμενη λίστα (Drop-down list) που υπάρχει σε κάθε στήλη, μπορείτε να επιλέξετε το είδος του πεδίου που ανήκει το στοιχείο της επαφής. Για παράδειγμα το Παπαδόπουλος είναι το επίθετο της επαφής, άρα στη στήλη που βρίσκεται το στοιχείο «Παπαδόπουλος» επιλέγετε από την αναδιπλούμενη λίστα την επιλογή «Επίθετο».

   Εάν κάποιο από τα στοιχεία της επαφής δεν θέλετε να το προσθέσετε τότε από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέγετε την επιλογή «Να μην εισαχθεί».

  • Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέγετε "Finish".