Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Φάκελοι

Φάκελοι Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο νέο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχουν τρία είδη φακέλων μηνυμάτων:

 1. Προσωπικοί Φάκελοι

  Οι προσωπικοί φάκελοι είναι ορατοί μόνο σε εσάς και προσμετρώνται στο όριο αποθηκευτικού χώρου (quota).

  Προαιρετικά, μπορείτε να μοιραστείτε τα περιεχόμενα των φακέλων σας με άλλους χρήστες. Τα εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση. Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο, για να μοιραστείτε τον φάκελο με άλλους:

   Αυτός ο φάκελος είναι ορατός μόνο από εσάς.
   Μοιράζεστε αυτόν τον φάκελο με άλλους χρήστες, επιτρέποντάς τους να διαβάζουν τα περιεχόμενά του.
   Μοιράζεστε αυτόν τον φάκελο με άλλους χρήστες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμβάλλουν στο περιεχόμενά του.
   
 2. Διαμοιραζόμενοι Φάκελοι Συστήματος

  Οι φάκελοι αυτοί παρέχονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με την ιδιότητά σας στο Πανεπιστήμιο.

  Τα περιεχόμενα αυτών των φακέλων δεν προσμετρώνται στο όριο αποθηκευτικού χώρου (quota) που διαθέτετε.

  Επίσης, οι φάκελοι αυτοί έχουν τη δική τους e-mail διεύθυνση. Συνεπώς, τα φίλτρα που ορίζετε για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας δεν έχουν ισχύ σε μηνύματα που προορίζονται προς αυτούς τους φακέλους.

  Μετά την πρώτη σύνδεσή σας, το σύστημα σας εγγράφει αυτόματα σε αυτούς τους φακέλους. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να πραγματοποίησετε ακύρωση συνδρομής σε οποιονδήποτε από αυτούς (στο Webmail: Φάκελοι → Εγγραφή / Ακύρωση Εγγραφής από φακέλους → Όλες οι Συνδρομές Φακέλων Μου → Ακύρωση Συνδρομής).

  Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται για τους διαμοιραζόμενους φακέλους αυτού του συστήματος:
   Μπορείτε να γράψετε και να στείλετε μηνύματα σε αυτόν τον φάκελο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να συνθέσετε ένα μήνυμα.
   Έχετε δικαιώματα διαγραφής μηνυμάτων σε αυτόν τον διαμοιραζόμενο φάκελο.

   
 3. Φάκελοι Άλλων Χρηστών

  Άλλοι χρήστες του Πανεπιστημίου ενδεχομένως επιτρέπουν κάποιου είδους πρόσβαση (ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή) σε περιεχόμενα φακέλων τους. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συνδρομή σε αυτούς, μέσω του Webmail (Φάκελοι → Εγγραφή / Ακύρωση Εγγραφής από φακέλους → Διαθέσιμοι Φάκελοι Χρηστών) ή του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε (π.χ. Thunderbird).

  Αντίστοιχα, μπορείτε και εσείς να μοιραστείτε τα περιεχόμενα κάποιων φακέλων σας με άλλους χρήστες (δείτε παραπάνω την ενότητα 1). Μπορείτε επίσης να δείτε συνολικά όλα τα δικαιώματα που έχετε δώσει στους φακέλους σας, μέσω της σελίδας Φάκελοι → Κοινοί / Διαμοιραζόμενοι Φάκελοι.

  Επίσης, τα περιεχόμενα αυτών των φακέλων δεν προσμετρώνται στο όριο αποθηκευτικού χώρου (quota) που διαθέτετε.

  Στην αριστερή λίστα φακέλων του Webmail, θα εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια:

    Κάντε κλικ για να εμφανίσετε πληροφορίες για αυτόν τον χρήστη από την Υπηρεσία Καταλόγου.