Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Φίλτρα

Φίλτρα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο νέο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας. Τα φίλτρα ορίζονται μέσω του Webmail.

Δείτε επίσης:

 • Αυτόματη απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Μήνυμα Απουσίας

 • Λίστα Εξαιρέσεων συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων από το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
   

 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα κανόνα που μπορεί να σας είναι χρήσιμο.

Κανόνας “Διαχείριση Bounces / Backscatter”

Κάποιος κακόβουλος χρήστης είναι πιθανόν να αποστείλει μαζικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας τη δική σας ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως αποστολέα.

Ακολούθως, επειδή τα συστήματα που έχουν οι παραλήπτες αυτών των μηνυμάτων δεν είναι καλά ρυθμισμένα, είναι πολύ πιθανόν να δεχθείτε πληθώρα μηνυμάτων τα οποία δε σας αφορούν και καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο στα εισερχόμενά σας.

Το πρόβλημα ονομάζεται Backscatter και μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ως εξής:

Δημιουργήστε έναν κανόνα ως εξής:

 • Συνθήκη
  • Κεφαλίδα From περιέχει MAILER-DAEMON ή
  • Κεφαλίδα From περιέχει postmaster
 • Ενέργεια
  • Αποθήκευση στο INBOX.Junk
 • Επιπρόσθετες Ενέργειες
  • Στοπ

Τοποθετήστε αυτόν τον κανόνα πρώτο στη σειρά των φίλτρων σας, μαζί με τον κανόνα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk Mail).

Όταν σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, προτείνουμε να απενεργοποιήσετε τον κανόνα ώστε να μην χάνονται τυχόν πληροφοριακά μηνύματα που απευθύνονται σε εσάς.