Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων

Με δύο λόγια

 Η Υπηρεσία αφορά στην διακίνηση ανακοινώσεων στην Πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την καλύτερη και ευκολότερη παρακολούθηση και αναζήτηση των ανακοινώσεων, έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω κεντρικοί (προσβάσιμοι από όλη την Παν/κη Κοινότητα) φάκελοι:

  • Αnnouncements: όπου αναρτώνται οι ανακοινώσεις της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου,
  • Εvents: όπου αναρτώνται οι εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου
  • Community: όπου αναρτώνται ανακοινώσεις από μέλη/ομάδες της Παν/κης Κοινότητας σύμφωνα με την Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων
  • Staff: (προσβάσιμο μόνο από το προσωπικό)  όπου αναρτώνται ανακοινώσεις που απευθύνονται στο Διοικητικό/Τεχνικό Προσωπικό του Παν/μιου.

Επίσης σε κάθε Τμήμα έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθοι κοινόχρηστοι φάκελοι:

  • DEP: Φάκελος ανακοινώσεων και συζητήσεων μελών ΔΕΠ.
  • PHD: Φάκελος ανακοινώσεων και συζητήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων.
  • PostGrad: Φάκελος ανακοινώσεων και συζητήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Staff: Φάκελος ανακοινώσεων και συζητήσεων μόνιμο Διοικητικού/Τεχνικού Προσωπικού.
  • EDIP: Φάκελος ανακοινώσεων και συζητήσεων μελών ΕΔΙΠ.

Σε ποιον απευθύνεται

Στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, στις διοικήσεις Τμημάτων, Σχολών και Εργαστηρίων, στα μέλη ΔΕΠ, καθώς και σε διοργανωτές ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Για τη διακίνηση μιας ανακοίνωσης στέλνετε email με την ανακοίνωση στο helpdesk@noc.uoa.gr αναφέροντας:

Α) που απευθύνεται σε Τμήματα ή κατηγορίες χρηστών (όλους, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες); Σημειώστε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προώθησης ανακοινώσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Β) το θέμα στο πεδίο "Subject" του μηνύματος

Τέλος ως προς τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να προωθηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι προτιμότερο να τα στέλνετε με τη μορφή που επιθυμείτε να φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες. Αν η ανακοίνωση βρίσκεται σε κάποιο συνημμένο αρχείο, πρέπει να γράψετε και ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο στο σώμα του μηνύματος, ώστε οι παραλήπτες να μην είναι αναγκασμένοι να ανοίξουν το συνημμένο για να δουν περί τίνος πρόκειται.

Το μέγεθος (σε Kb) των μηνυμάτων και αρχείων που μπορούν να αποσταλούν μαζικά από την υπηρεσία μας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 KB, ενώ αν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε μεγαλύτερα αρχεία θα πρέπει να τα αναρτήσετε σε κάποιον δικτυακό χώρο αποθήκευσης αρχείων και να συμπεριλάβετε στην ανακοίνωση σύνδεσμο προς αυτά.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν εγκρίνει, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 14/5/2008, την πολιτική διακίνησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων . Aνακοινώσεις και μηνύματα που δεν  εμπίπτουν στην πολιτική αυτή, και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και εκτίμησης για τη λήψη σχετικής απόφασης, προωθούνται από το ΚΛΕΙΔΙ στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας που έχει συσταθεί με την παραπάνω απόφαση.