Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων

Με δύο λόγια

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών και ανακοινώσεων εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, το ΚΛΕΙΔΙ αναλαμβάνει την προώθηση ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την καλύτερη τεχνική οργάνωση της Υπηρεσίας Ανάρτησης Ανακοινώσεων, καθώς και για την ευκολότερη παρακολούθηση και αναζήτηση των ανακοινώσεων, έχουν δημιουργηθεί, κάτω από το φάκελο Αnnouncements, ο φάκελος Events και ο φάκελος Community.

Στον φάκελο Αnnouncements αναρτώνται οι ανακοινώσεις της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, στον φάκελο Εvents αναρτώνται οι εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου και στον φάκελο Community αναρτώνται οι υπόλοιπες ανακοινώσεις.

Σε ποιον απευθύνεται

Στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, στις διοικήσεις Τμημάτων, Σχολών και Εργαστηρίων, στα μέλη ΔΕΠ, καθώς και σε διοργανωτές ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) μπορεί να σας συμβουλέψει για τις διαθέσιμες επιλογές.

Μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση announcements (στο) uoa.gr ανακοινώσεις που επιθυμείτε να κοινοποιηθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, συνοδευόμενες από ένα σημείωμα για το πως ακριβώς θα πρέπει να τις χειριστεί το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ): σε ποια Τμήματα απευθύνονται και σε ποιες κατηγορίες χρηστών (όλους, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες); Σημειώστε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προώθησης ανακοινώσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Ως προς τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να προωθηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι προτιμότερο να τα στέλνετε με τη μορφή που επιθυμείτε να φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες. Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα κατάλληλο θέμα στο πεδίο "Subject" του μηνύματος, ενώ αν η ανακοίνωση βρίσκεται σε κάποιο συνημμένο αρχείο, πρέπει να γράψετε και ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο στο σώμα του μηνύματος, ώστε οι παραλήπτες να μην είναι αναγκασμένοι να ανοίξουν το συνημμένο για να δουν περί τίνος πρόκειται.

Σημειώστε επίσης ότι υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος (σε Kb) των μηνυμάτων και αρχείων που μπορούν να αποσταλούν μαζικά από την υπηρεσία μας. Γενικά τα συνημμένα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 KB, ενώ αν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε μεγαλύτερα αρχεία θα πρέπει να τα αναρτήσετε σε κάποιον δικτυακό χώρο αποθήκευσης αρχείων και να συμπεριλάβετε στην ανακοίνωση σύνδεσμο προς αυτά.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν εγκρίνει, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 14/5/2008, την πολιτική διακίνησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την υπηρεσία μας. Aνακοινώσεις και μηνύματα τα οποία είτε δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα από την πολιτική αυτή, είτε, παρόλο που ανήκουν σε κάποια κατηγορία, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και εκτίμησης για τη λήψη σχετικής απόφασης, προωθούνται από το ΚΛΕΙΔΙ στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας που έχει συσταθεί με την παραπάνω απόφαση.

Όροι Χρήσης