Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων » Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
της 14/5/2008:

ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Ανακοινώσεις και μηνύματα που προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου (Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Πρυτανικό Συμβούλιο, Πανεπιστημιακή Σύγκλητο, Οικονομικό Συμβούλιο, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Πανεπιστημιακές Μονάδες)
 • Κοσμητεία Σχολής ή τον Κοσμήτορα Σχολής
 • Τμήμα ή Πρόεδρο Τμήματος
 • Τομέα ή Διευθυντή Τομέα
 • Διευθυντές Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων, Μουσείων ή άλλων αυτοτελών Μονάδων ή Κέντρων
 • Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) ή το Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ)
 • Τα συνδικαλιστικά όργανα των μελών ΔΕΠ (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια)
 • Τα συνδικαλιστικά όργανα των διοικητικών υπαλλήλων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια)
 • Τις συνδικαλιστικές παρατάξεις (συνδυασμούς) που έχουν ήδη συμμετάσχει σε εκλογές οργάνων
 • Ομάδες μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ (άνω των 5 ατόμων) που υπογράφουν επώνυμα
 • Ομάδες εργαζομένων του ΕΚΠΑ (άνω των 5 ατόμων) που υπογράφουν επώνυμα
 • Συνδυασμό υποψηφίων για τις Πρυτανικές εκλογές
 • Συνδυασμό υποψηφίων σε εκλογές για την ανάδειξη νέων ΔΣ στους συλλόγους των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και εκπροσώπων τους στα όργανα διοίκησης
 • Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν σε οργανωτική επιτροπή συνεδρίου, σεμινάριου, συμποσίου, ημερίδας, διάλεξης κ.λ.π.
 • Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Επιστημονικές ομάδες ή εταιρείες όπου συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ
 • Πολιτιστικές ομάδες του ΕΚΠΑ
 • Αυτοτελή γραφεία που έχουν συσταθεί εντός του ΕΚΠΑ
 • Ξένα Πανεπιστήμια με συμμετοχή (στην οργανωτική επιτροπή ή άλλως) του ΕΚΠΑ
 • Υπεύθυνο Επιστημονικού Προγράμματος ή Προγράμματος Σπουδών.

ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Ανακοινώσεις και μηνύματα που προέρχονται από:

 • Ιδιωτικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ακόμα και αν αναφέρονται σε επιστημονικά θέματα ή προσφορές προς τα μέλη του Πανεπιστημίου), εκτός αν αυτή προκύπτει από κάποια σχετική σχέση/σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.
 • Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις
 • Εφημερίδες ή περιοδικά (για δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν το Πανεπιστήμιο ή γενικότερα θέματα παιδείας)
 • Μεμονωμένα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ελεύθερης διακίνησης
 • Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα κ.λ.π. (προωθούνται όμως στο κατάλληλο Τμήμα του ΕΚΠΑ για τα περαιτέρω)
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες (ακόμα και μελών ΔΕΠ) για δράσεις που δεν υποστηρίζονται από το οικείο Τμήμα ή τη Διοίκηση του Ιδρύματος
 • Εκδοτικούς Οίκους για εκδόσεις συγγραμμάτων φυσικών προσώπων (ακόμα και μελών ΔΕΠ)
 • Το χώρο της Τέχνης (θέατρα, μουσικές σκηνές, εκθέσεις, καλλιτεχνικές ομάδες, κ.λ.π.) εφόσον το ΕΚΠΑ δεν μετέχει ούτε σαν (συν)διοργανωτής, ούτε σαν χορηγός
 • Πρωτοβουλίες πολιτών στις οποίες δεν μετέχει επίσημα το Πανεπιστήμιο.