Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Με δύο λόγια

Οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists) είναι χώροι συζητήσεων και ανταλλαγής δημόσιων μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται και με ξεχωριστό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει τα μηνύματα και τα διανέμει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών. Η συμμετοχή στις συζητήσεις προϋποθέτει εγγραφή στη λίστα, δηλαδή σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου χρήστη το οποίο, ανάλογα με την παραμετροποίηση της εκάστοτε λίστας, απαιτεί ή όχι έγκριση από το διαχειριστή της λίστας αυτής. Μόλις η συνδρομή γίνει αποδεκτή, ο συνδρομητής θα λάβει ένα μήνυμα που θα τον καλωσορίζει στη λίστα.

Σε ποιον απευθύνεται

Στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, στις αντίστοιχες Τμημάτων, Σχολών και Εργαστηρίων, στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, καθώς και σε διοργανωτές ή συντονιστές συνεδρίων, σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) μπορεί να σας συμβουλέψει για τις διαθέσιμες επιλογές.

Η διαχείριση των συνδρομών σας καθώς και τα αρχεία των λιστών βρίσκονται στη σελίδα: http://lists.uoa.gr/