Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Πρόσβαση στο Webmail

Πρόσβαση στο Webmail

 1. Η πρόσβαση στο Webmail για όλους τους χρήστες, εκτός των Υπηρεσιών και Μονάδων που αναφέρονται στο σημείο 2 παρακάτω, γίνεται μέσω του Webmail.noc.uoa.gr

 2. Οι χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί ανήκουν στις παρακάτω Υπηρεσίες και Μονάδες
  • Αρεταίειο Νοσοκομείο (aretaieio.uoa.gr)
  • Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων (oc.phys.uoa.gr)

  έχουν πρόσβαση στο Webmail μέσω του Webmail.uoa.gr

 

Προβλήματα σύνδεσης με την σελίδα του Webmail.noc.uoa.gr

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην σελίδα Webmail.noc.uoa.gr λόγω προβλημάτων με το πιστοποιητικό ασφαλείας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

 

  • Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει TLS 1.2.

 

  • Επιβεβαιώστε ότι η ώρα και η ημερομηνία της συσκευής σας είναι σωστά ρυθμισμένη.Αν δεν είναι ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής σας.

 

  • Ενημερώστε τον υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος Windows Update ή εγκαταστήστε την τελευταία ενημέρωση της Microsoft για τα πιστοποιητικά CA Root Certificates.Η ενημέρωση μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows XP,Vista,7, 8, 8.1,10.

 

  • Αν ο υπολογιστής σας έχει Windows XP θα πρέπει παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες να κατεβάσετε και να εκτελέσετε και το αρχείο ProtectedRoots_Flags.reg, το οποίο προσθέτει στη registry του συστήματός τις κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν την επιδιόρθωση του προβλήματος με την εμπιστοσύνη των πιστοποιητικών.