Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Πρόσβαση στο Webmail

Πρόσβαση στο Webmail

 1. Η πρόσβαση στο Webmail για όλους τους χρήστες, εκτός των Υπηρεσιών και Μονάδων που αναφέρονται στο σημείο 2 παρακάτω, γίνεται μέσω του Webmail.noc.uoa.gr

 2. Οι χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί ανήκουν στις παρακάτω Υπηρεσίες και Μονάδες
  • Αιγινήτειο Νοσοκομείο (eginitio.uoa.gr)
  • Αρεταίειο Νοσοκομείο (aretaieio.uoa.gr)
  • Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (keda.uoa.gr)
  • Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (kepa.uoa.gr)
  • Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων (oc.phys.uoa.gr)

  έχουν πρόσβαση στο Webmail μέσω του Webmail.uoa.gr