Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις


Thunderbird

Apple Mail

Windows Live Mail

Android
K-9 Mail

Outlook

Outlook 2007/2010

Outlook 2013


Γενικές ρυθμίσεις

Λήψη (incoming)

 • Server: mail.uoa.gr
 • Port: 993
 • Πρωτόκολλο: IMAP
 • Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης: SSL/TLS

Αποστολή (outgoing)

 • Server: smtp.uoa.gr
 • Port: 465
 • Πρωτόκολλο: SMTP
 • Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης: SSL/TLS


Γενικές ρυθμίσεις για το παλαιό σχήμα υπηρεσιών

Χρήστες που ανήκουν στις παρακάτω Υπηρεσίες και Πανεπιστημιακές Μονάδες

 •     Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (eginitio.uoa.gr)
 •     Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (aretaieio.uoa.gr)
 •     Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (keda.uoa.gr)
 •     Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (kepa.uoa.gr)
 •     Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων (oc.phys.uoa.gr)

Λήψη  (incoming)

Εντός δικτύου ΕΚΠΑ

 • Server: mail.[domain].uoa.gr
 • Port: 110
 • Πρωτόκολλο: POP3
 • Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης: κανένα

Λήψη (incoming)

Εκτός δικτύου ΕΚΠΑ

 • Server: mail.[domain].uoa.gr
 • Port: 995
 • Πρωτόκολλο:  POP3
 • Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης: SSL/TLS

Αποστολή (outgoing)

Εντός δικτύου ΕΚΠΑ

 • Server: mail.[domain].uoa.gr
 • Port: 25
 • Πρωτόκολλο: SMTP
 • Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης: κανένα

Αποστολή (outgoing)

Εκτός δικτύου ΕΚΠΑ

Παρακαλούμε δείτε σχετικά στις Συχνές Ερωτήσεις

 όπου [domain] η αντίστοιχη υπηρεσία πχ. aretaieio, eginitio, senate κτλ.

 • Οδηγίες για το Outlook Express: [PDF]