Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ρυθμίσεις » Android/Mail

Ρυθμίσεις Android/Mail

Οι οδηγίες αυτές βασίστηκαν σε συσκευή με Android 4.4.4  και  ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την συσκευή σας  και την έκδοση Android που χρησιμοποιεί.

Για την προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στην ενσωματωμένη εφαρμογή email του Android ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Εκκινήστε το πρόγραμμα αλληλογραφίας Email , εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα παρακάτω πεδία και επιλέξτε "Επόμενο":


Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης στοιχείων λογαριασμού ,επιλέξτε "IMAP" και "Επόμενο".

 

 

Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις εισερχομένων" εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

Στα πεδία όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης : Τα στοιχεία του λογαριασμού σας  
Στο πεδίο Διακομιστής IMAP:  mail.uoa.gr
Στο πεδίο θύρα: 993
Στο πεδίο Τύπος Ασφαλείας : SSL/TLS(Αποδ. όλων των πιστοπ.)
Επιλέξτε "Επόμενο"

 

 

Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις εξερχομένων" εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία: 

Διακομιστής SMTP: smtp.uoa.gr

Στο πεδίο θύρα: 465

Στο πεδίο Τύπος Ασφαλείας : SSL/TLS(Αποδ. όλων των πιστοπ.)
Επιλέξτε "Επόμενο"

 

Στα επόμενα βήματα εμφανίζονται διάφορες επιλογές σχετικά με την λειτουργία email,μπορείτε να τις αλλάξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

 

Επιλέξτε "Επόμενο" και η ρύθμιση του λογαριασμού σας ολοκληρώθηκε.