Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ρυθμίσεις » Apple Mail

Ρυθμίσεις Apple Mail

Για την προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Apple Mail ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

 

Επιλέγετε "Add Other Mail Account..."

Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού σας και επιλέγετε "Create":

 

 

Είναι πιθανό να μη ρυθμιστεί αυτόματα ο λογαριασμός και τότε θα εμφανιστεί η επιλογή "Manually create". Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγετε "Manually create" και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

Στην καρτέλα Incoming Mail Server info και το πεδίο Mail Server, εισάγετε: mail.uoa.gr
  

 

Στην καρτέλα Outgoing Mail Server Info και το πεδίο SMTP Server, εισάγετε: smtp.uoa.gr

Επιλέξτε "Create".

 

Η ρύθμιση του λογαριασμού σας ολοκληρώθηκε. 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά την πρώτη ρύθμιση του Apple Mail, είναι πιθανόν να μην εμφανιστούν αμέσως τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε μερικά λεπτά προκειμένου να γίνει ο συγχρονισμός με τον mail server, έτσι ώστε να εμφανιστούν σταδιακά τα μηνύματα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Get Mail".