Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο » Ρυθμίσεις » Thunderbird

Ρυθμίσεις Thunderbird

Σημείωση: Η διαδικασία που περιγράφεται ισχύει για την έκδοση 3.1 και μετά.

  • Η διαδικασία ρύθμισης λογαριασμού εκκινείται αυτόματα στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Thunderbird για πρώτη φορά. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε το μενού "Tools -> Account Settings" (χρήστες Windows) ή "Edit Account Settings" (χρήστες Linux). Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Account Actions --> Add Mail Account" (κάτω δεξιά).
     
  • Στον διάλογο που θα εμφανιστεί συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν:


     
  • Ο λογαριασμός σας θα ρυθμιστεί αυτόματα. Επιλέξτε "Create Account" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.