Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες Cloud Τρίτων

Υπηρεσίες Cloud Τρίτων

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud τρίτων μερών για την υποστήριξη της επικοινωνίας, της τηλεσυνεργασίας και της εκπαίδευσης Υπηρεσίες όπως αποθηκευτικός χώρος με δυνατότητες διαμοιρασμού αρχείων, online κειμενογράφοι, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, σημειώσεις και τηλεδιασκέψεις ένας-προς-ένα ή πολλών μερών κ.α

 

 Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και οι παράμετροι (π.χ. διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, διάρκεια) ΔΕΝ παρέχονται από το Παν/μιο και κατά συνέπεια μπορούν να αλλάξουν από τις εταιρίες παροχής των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση.