Αρχική σελίδα » Υποστήριξη Χρηστών

Με δύο λόγια

Η υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) αποτελεί το σημείο επαφής των χρηστών με το δίκτυο και τις υπηρεσίες του. Αναλαμβάνει τη διακπεραίωση απλών αιτημάτων (έγκριση και ανανέωση λογαριασμών χρηστών, παροχή νέων ή μεταφορά υπαρχουσών συνδέσεων δικτύου ή φωνής), την επίλυση απλών δυσλειτουργιών (από το τηλέφωνο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και την ενημέρωση των χρηστών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Ακόμη, το Helpdesk παρακολουθεί καθημερινά τις λειτουργίες των κρίσιμων υποδομών του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλαμβάνει στο συντονισμό των αρμόδιων ομάδων του ΚΛΕΙΔΙ σε περιπτώσεις βλαβών ή προβλημάτων.

Σε ποιον απευθύνεται

Σε όλους τους χρήστες του δικτύου και των αντίστοιχων υπηρεσιών του.

Πώς θα εξυπηρετηθείτε

H Υποστήριξη Χρηστών λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΛΕΙΔΙ, δίπλα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων.

Χάρτης Πρόσβασης

Το Helpdesk λειτουργεί καθημερινά 8:30 - 16:00