Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία

Με δύο λόγια

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας στους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του εγκατεστημένου Δικτύου Φωνής.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ΕΚΠΑ.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Προκειμένου να αποκτήσετε τηλεφωνική σύνδεση παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα τον Κανονισμό εξυπηρέτησης αιτήσεων τηλεφωνικής σύνδεσης και στη συνέχεια να επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) στο τηλέφωνο 210-727-5600 ή εσωτερικά στο 5600. Εφόσον δικαιούστε νέα τηλεφωνική σύνδεση, οι τεχνικοί του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα ανταποκριθούν στο αίτημά σας.