Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Διαδικτυακές υπηρεσίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα πληθώρα διαδικτυακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της  επικοινωνίας, της συνεργασίας και της εκπαίδευσης:

  • Ιστότοποι Εγκατάσταση και φιλοξενία ιστότοπων Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών, Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών ή Συνεδρίων.
     
  • UoA Scholar - Υπηρεσία δημιουργίας προσωπικών ακαδημαϊκών ιστοσελίδων για μέλη ΔΕΠ.
     
  • Προσωπικές ιστοσελίδες 

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες: