Αρχική σελίδα » Το ΚΛΕΙΔΙ

Το ΚΛΕΙΔΙ

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές.

To ΚΛΕΙΔΙ υποστηρίζει περισσότερα από 80.000 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσφέροντας καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.   

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει είναι:

  • Σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και στο Διαδίκτυο (ενσύρματη και ασύρματη).
  • Hλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  • Υπηρεσίες τηλεφωνίας.
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες (εγκατάσταση και φιλοξενία ιστοχώρων ακαδημαϊκών τμημάτων και μονάδων, πρόσβαση μέσω ιδεατών δικτύων, παροχή αποθηκευτικού χώρου, διαμοιρασμός αρχείων, κ.ά.).
  • Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
  • Υποστήριξη χρηστών και επίλυση προβλημάτων.