Αρχική σελίδα » Ψηφιακές Υπογραφές

Με δύο λόγια

Οι  Εγκεκριμένες Ψηφιακές Υπογραφές έχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εγγυώνται τη γνησιότητα ενός εγγράφου.  Οι Ψηφιακές Υπογραφές είναι πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. η ακαδημαϊκή κάρτα) και χρησιμοποιούνται είτε για την πρόσβαση σε συστήματα  είτε για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι Ψηφιακές Υπογραφές δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Σε ποιον απευθύνεται

 Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πως θα την αποκτήσετε

Για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω και να κανονίσετε ραντεβού μαζί τους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Περιοχή

Ιωάννης Αλμαλιώτης

222809-9600

almal[at]uoa[dot]gr

Ψαχνά

Χρήστος Νίκας

210746-2196

cnikas[at]noc.uoa[dot]gr

Γουδί

Αργύρης Στάμου

210746-2006

astamou[at]med.uoa[dot]gr

Γουδί

 

   

Κέντρο Αθήνας

Μαριετίνα Πομόνη

210727-5629

tina[at]cc.uoa[dot]gr

Παν/πολη

Σέργιος Σαλονικίδης

210727-5040

sergios[at]noc.uoa[dot]gr

Παν/πολη

 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

  • την Αστυνομική σας Ταυτότητα ή Διαβατήριο καθώς και
  • την Ακαδημαϊκή σας Κάρτα μαζί με τη συσκευή σύνδεση της σε υπολογιστή. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε το σχετικό PIN που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την αποθήκευση όσοι και τη χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής.

Αν κάποιοι δεν διαθέτουν Ακαδημαϊκή Κάρτα μπορούν να εκδώσουν στο σύνδεσμο https://academicid.minedu.gov.gr/ (η είσοδος γίνεται με τον κωδικό του Παν/μιου).

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της Ακαδημαϊκής Κάρτας, το απαιτούμενο λογισμικό όσο και την επαναποστολή του e-mail με τα στοιχεία του αρχικού PIN/PUK της Ακαδημαϊκής σας Κάρτας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/ στην ενότητα Ψηφιακή Πιστοποιητικά (απαιτείται είσοδος με τον κωδικό του Παν/μιου). Επίσης σχετικά με την Ακαδημαϊκή Κάρτα λειτουργεί και Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 2152157855. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ

Οδηγίες Χρήσης

Προϋπόθεση για τη χρήση Ψηφιακής Υπογραφής σε ΕΔΔΥ είναι να έχετε εγκαταστήσει και συνδέσει στον υπολογιστή σας τη σχετική συσκευή. Οδηγίες για την εγκατάσταση της Ακαδημαϊκής Κάρτας στον υπολογιστή σας μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

H Ψηφιακή Υπογραφή έχει συγκεκριμένη διάρκεια πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του.