Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Με δυο λόγια

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό και έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα από το ΚΛΕΙΔΙ ώστε να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ευχρηστίας, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ, καθώς και σε διοργανωτές ή συντονιστές συνεδρίων, σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Πώς θα αποκτήσετε Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Για να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα χρειαστεί να έχετε Δημιουργήσει Λογαριασμό Χρήστη στο ΕΚΠΑ..