Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Με δυο λόγια

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει.

Η εφαρμογή βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό και έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα από το ΚΛΕΙΔΙ ώστε να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ευχρηστίας, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ, καθώς και σε διοργανωτές ή συντονιστές συνεδρίων, σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Πώς θα αποκτήσετε Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Προκειμένου να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα χρειαστεί να υποβάλετε Αίτηση Χορήγησης Νέου Λογαριασμού. Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τόσο την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, όσο και τις άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Λογαριασμού